Cách Đăng ký và Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Người phụ thuộc – Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên cần làm thủ tục phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và phải có hồ sơ chứng minh lưu tại doanh nghiệp. Dưới đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

1. Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Theo điểm c.2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế cá nhân. có thể kiểm tra bằng cách tra cứu mã số thuế cá nhân trên tổng cục thuế

– Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

– Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để lưu trong doanh nghiệp:

2.1 Đối với người nộp thuế

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).

 

– Người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam:

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (dưới 14 tuổi);

+ Người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

2.2 Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế. Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập:

Mẫu giấy ủy quyền: Cá nhân gửi mẫu giấy ủy quyền cho người phụ trách phía DN

– Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam (bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực)

+ Người phụ thuộc là người nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài:

+ Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (dưới 14 tuổi);

– Tổ chức chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc;

– Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

3. Phương pháp tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Có 2 cách lập mẫu:

3.1 Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên hệ thống hỗ trợ kê khai thuế HTKK (bản mới nhất)

tra cứu mã số thuế người phụ thuộc
Truy cập vào hệ thống HTKK
tra cứu mã số thuế người phụ thuộc
Chọn “Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”

– Chọn năm -> Kỳ khai báo

– Sau đó các bạn điền thông tin cần thiết:

giảm trừ gia cảnh
Điền thông tin vào hệ thống

– Đăng ký lần đầu cho người phụ thuộc thì nhập tại mục I

–  Đăng ký thay đổi thông tin của người phụ thuộc đã đăng ký trước đó thì nhập tại mục II

–  Sau khi điền xong dữ liệu nhấn “Ghi” để lưu dữ liệu mới nhập -> Kết xuất XML để nộp qua mạng cho cơ quan Thuế.

3.2 Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên hệ thống thuế điện tử

– Truy cập và hệ thống thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn -> Chọn “Doanh nghiệp”

tra cứu mã số thuế người phụ thuộc
Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc trên thuế điện tử

– Kích Đăng nhập vào hệ thống:

giảm trừ gia cảnh
Đăng nhập danh sách người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Truy cập hệ thống tài khoản trên thuế điện tử: điền đầy đủ thông tin & mã xác nhận chọn “Đăng nhập”

người phụ thuộc
Truy cập tài khoản thuế điện tử

– Hiển thị “Thông báo khai thuế”

tra cứu mã số thuế người phụ thuộ
Chọn loại thông báo tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

Kết quả: Tra cứu mã số thuế cho người phụ thuộc

giảm trừ gia cảnh
Gửi kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

– Xong tiếp tục chọn “Tra cứu” & kết quả hiển thị bên dưới

tra cứu mã số thuế người phụ thuộc
Thông tin của người phụ thuộc

=> Có thể Tải về mã số thuế cho người phụ thuộc.

3.3 Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên hệ thống Tncnonline.com

giảm trừ gia cảnh

– Truy cập vào hệ thống theo đường dẫn: https://www.tncnonline.com.vn

– Điền đầy đủ thông tin vào các mục:

 • Mã số thuế: Là người nộp thuế
 • Ngày cấp mà số thuế: Thông tin ngày đăng ký trong “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”
 • Cơ quan thuế Tỉnh/Thành phố: Địa điểm doanh nghiệp 
 • Cơ quan thuế quản lý: Phần này được hiểu là cơ quan thuế quản lý bạn hoặc có thể xem tại nới đăng ký nộp thuế phần tra cứu thông tin doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp là cấp chi cục quản lý…
 • Xác nhận thông tin
ktvh
Điền đầy đủ thông tin tra cứu người phụ thuộc

– Xuất hiện file tải dữ liệu mã số thuế NPT và mở lên => thành công việc tra cứu mã số thuế người phụ thuộc. Trường hợp, nếu các bạn ấn vào tra cứu mã không có thì có thể một trong các trường hợp sau:

 • DN không đăng ký mã số thuế người phụ thuộc qua hệ thống
 • Thời điểm người nộp thuế đã chuyển sang hệ thống mới…

3.3 Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên hệ thống 

– Truy cập vào hệ thống theo đường dẫn: https://nhantokhai.gdt.gov.vn

– Chọn Đăng nhập vào hệ thống; điền đầy đủ thông tin mã số thuế

ktvh
Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc trên hệ thống nhantokhai.gdt.gov.vn

– Chọn tiếp Tra cứu -> Tra cứu thông báo

– Tiếp “Loại thông báo” -> Chọn vào ô trống tương ứng rồi chọn Cấp mã số thuế người phụ thuộc -> Tra cứu để thực hiện việc tra cứu.

– Tra cứu có kết quả thành công -> Có thể bấm vào nút Tải về.

Một số trường hợp khác:

– Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp: Mẫu 09/XN-NPT-TNCN – Bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng

– Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp: Mẫu 09/XN-NPT-TNCN – Bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng

giảm trừ gia cảnh

Trên đây là những chia sẻ Kế toán Việt Hưng về cách đăng ký và tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – Các bạn có thắc mắc về cá khoá học kế toán Online hãy liên hêệ ngay để được tư vấn lộ trình học chi tiết CAM KẾT ĐẦU RA 100% làm được việc. 

Có 10 bình luận

 1. phan thị lý đã viết:

  công ty em người lao động có thu nhập trên 9.000.000 em trừ thuế thu nhập cá nhân.họ nói họ đã đăng ký giảm trừ gia cảnh ở công ty khác rồi.em không biết làm cách nào để tra cứa mã số thuế của người phụ thuộc.anh chị giúp em với

  • Nguyễn Thị Hồng đã viết:

   VẬY BẠN PHẢI ĐĂNG KÍ LẠI NGƯỜI PHỤ THUỘC CHO HỌ VÀO CÔNG TY BẠN THÔI. VÌ HỌ KO CÒN THU NHẬP TỪ CÔNG TY CŨ MÀ ĐANG THU NHẬP TỪ CÔNG TY BẠN MÀ.

   • Trang đã viết:

    Chị ơi cho em hỏi, chồng đang đăng kí người phụ thuộc nhưng đã nghỉ việc ở cq cũ 4 năm rồi chưa đi làm ở đâu cả, bây giờ vợ muốn khai người phụ thuộc thì làm thế nào ạ, đến chi cục thuế hỏi thì họ trả lời phải quay lại cq cũ nơi kê khai ban đầu để khai giảm, nhưng đã nghỉ việc lâu rồi, k còn liên hệ gì với cq cũ nữa thì họ chẳng có trách nhiệm gì nữa cả, có cách khác không chị, thank chị

    • Trung Tran đã viết:

     cái này là cái nhảm nhí của cơ quan thuế. Họ ko có giải pháp làm bắt người nộp thuế làm.

 2. Lê Thị Hồng đã viết:

  bạn ơi cho mình hỏi vậy hiện tại đang là năm 2018 vậy mình chọn kỳ tính thuế là 2018 được không, còn số lần kê khai mình để là số mấy mới đúng.
  Lần trước mình khai không báo lỗi, kết xuất sao để vậy mà gời cơ quan thuế báo lỗi, nên mình sửa lại và xuất lại nhiều lần nhưng cũng gởi không được. mình không biết mình bị sai ở phần nào nữa

 3. nguyen soan đã viết:

  khi e dang ky MST cho NPT bị báo là NPT này đã trùng thông tin với người có MST abcd thì pải là sao ạ

 4. NGUYỄN HỒNG CHÂU đã viết:

  cho e hỏi là em đnag kí NPT rồi ,nhận được mã số thuế npt rồi nhưng nay tra cứu trên trang thuế điện tử thấy không có ạ?

 5. Mai Thùy Trinh đã viết:

  Vì chưa đăng ký người phụ thuộc bao giờ nên mọi người giúp e với
  Em đăng ký người phụ thuộc và trong bảng lương cũng cập nhật 4,4 tr/ tháng , trong bảng lương thì cập nhật, còn trong chi phí giảm trừ người phụ thuộc này thì chỉ cần lưu giấy tờ để thuế có hỏi thì trình bày . Không cần hoạch toán gì đúng k ạ

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

   Đúng rồi bạn nhé! Hồ sơ NPT phục vụ cho quá trình chứng minh giảm trừ gia cảnh cho NLĐ chứ k cần hạch toán riêng mà hạch toán vào CP lương luôn nhé

   Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.