Hướng dẫn

Chuyên mục Hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cũng như hướng dẫn cho các bạn thực hiện các công việc theo đúng các quy định hiện hành

Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng

Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán những hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên có thực hiện đúng theo quy định không …

Đọc thêm »