Mẫu quyết đinh bổ nhiệm kế toán trưởng tại doanh nghiệp

Nội dung bài viết

1. Vai trò của kế toán trưởng trong công ty

Vị trí kế toán trưởng trong công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc về các vấn đề kế toán trong doanh nghiệp: chịu trách nhiệm về số liệu, sổ sách báo cáo cho ban giám đốc, cơ quan Thuế đúng thời hạn, đúng số liệu…

Để bổ nhiệm một người vào vị trí kế toán trưởng thì ngoài việc doanh nghiệp cần phải kiểm tra năng lực làm việc, điều kiện cần có của người ứng tuyển thì phải có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để lưu nội bộ và trình cho cơ quan chức năng kiểm tra khi cần.

Thăng cấp kế toán trưởng là điều ước ao của tất cả kế toán
Thăng cấp kế toán trưởng là điều ước ao của tất cả kế toán

2. Mẫu quyết đinh bổ nhiệm kế toán trưởng tại doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

                                   Hà Nội, ngày    tháng    năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

–          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng.;

–          Căn cứ vào Biên bản họp đại hội đồng Cổ đông  Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng.;

–          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ và kinh nghiệm làm việc;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: Bà Cao Thị Lam                                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 21/04/1983             Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: 151627182  do công an Thái Bình  cấp ngày: 30/12/2013

Nơi đăng ký HKTT:        Bạch Đằng, Đông Hưng, Thái Bình

Chỗ ở hiện tại:                 CT 4-5 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ:     Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng

  Điều 2: Ông (bà) Cao Thị Lam có các nghĩa vụ:

–        Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

–        Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

–        Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

–        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

–        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

–        Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

–        Ông (bà) Cao Thị Lam được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) Cao Thị Lam và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

CHỦ TỊCH

Các bạn quan tâm có thể download Mẫu quyết đinh bổ nhiệm kế toán trưởng tại doanh nghiệp tại đây: mau bo nhiem ke toan truong

Theo: Lamketoan.vn

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

THAM GIA GROUP [ HỎI – ĐÁP ] KẾ TOÁN

 

Hãy tham gia Group để cập nhật những kiến thức KẾ TOÁN – THUẾ mới nhất. Cùng thảo luận – học tập –  giải đáp thắc mắc MIỄN PHÍ.

 

tham gia group