Kế toán kho

Chuyên mục kế toán kho sẽ mang đến cho bạn các kiến thức liên quan đến công việc của kế toán kho và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Theo như chúng ta biết thì có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho, tuy nhiên mỗi phương pháp lại phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán hàng …

Đọc thêm »