Thẻ: quyết định 48

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo TT133 và TT200

huong dan hach toan va xu ly hang thua khi tien hanh nhap kho

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa, công cụ, sản phẩm theo Quyết định 48 và biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 của Bộ tài chính. Biên bản kiểm kê dùng để xác định số lượng, chất lượng […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959