Đâu là thời điểm để xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong bán hàng – dịch vụ

Việc xác định ngày viết hóa đơn giá trị gia tăng cũng chính là việc xác định doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Sau đây Ketoanviethung hướng dẫn các bạn cách xác định thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong bán hàng hóa, dịch vụ

hóa đơn giá trị gia tăng
Đâu là thời điểm để xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong bán hàng – dịch vụ

1. Căn cứ pháp lý

– Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014

2. Thời điểm xuất hóa đơn Giá trị gia tăng trong bán hàng – dịch vụ chi tiết từng trường hợp

2.1. Thời điểm xuất hóa đơn đối với bán hàng hóa

Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

Ví dụ: Ngày 30/08/2019, Công ty Việt Hưng xuất khỏi kho bán cho Công ty Máy Tính Hồng Hà 05 màn hình máy tính sony chưa thu được tiền.

Như vậy, ngày 30/08/2019, là ngày Công ty Việt Hưng xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Máy Tính Hồng Hà.

2.2. Thời điểm xuất hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ

Là ngày hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Công ty Việt Hưng thực hiện làm báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Toàn Thắng. Như vậy, ngày 31/03/2019, Công ty Việt Hưng sẽ xuất hóa đơn cho công ty Toàn Thắng

2.3. Thời điểm xuất hóa đơn đối với cung ứng điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

Thời hạn chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ. Hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước (kỳ quy ước là sự thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua)

Ví dụ: Ngày 15/07/2019 là ngày chốt chỉ số nước, thì ngày 17/07/2019 là ngày phát hành hóa đơn tiền nước (Chậm nhất là ngày 22/07/2019)

hóa đơn giá trị gia tăng

2.4. Thời điểm xuất hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt

Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền)

Ví dụ: Ngày 03/01/2019, Công ty Việt Hưng nhận sửa chữa nhà kho cho Công ty Mai Hương. Đến ngày 31/08/2019, Công ty Việt Hưng hoàn thành nghiệm thu bàn giao nhà kho cho Công ty Mai Hương. Vậy ngày 31/08/2019, Công ty Việt Hưng sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty Mai Hương

– Chú ý 1: Trường hợp xây dựng, lắp đặt bàn giao theo từng hạng mục thì mỗi lần bàn giao phải lập hóa đơn cho hạng mục hoàn thành

Ví dụ: Ngày 01/02/2018, Công ty lắp dựng VIC, thực hiện lắp dựng kết cấu nhà xưởng may cho Công ty Hùng Phát. Theo hợp đồng thì hạng mục được chia làm 3 phần: xưởng may 1, xưởng may 2, nhà kho. Ngày 01/04/2019, hoàn thành nghiệm thu xưởng may số 1, ngày 31/08/2019 hoàn thành nghiệm thu xưởng may số 2. Như vậy ngày 01/04/2019 và ngày 31/08/2019 phải phát hành hóa đơn GTGT cho 2 hạng mục nhà xưởng trên.

– Chú ý 2: Nếu là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền

2.5. Đối với các cửa hàng bán xăng dầu, dịch vụ ngân hàng, chứng khoán

Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ

Chú ý: Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ tài chính

2.6. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

*) Theo khoản 7 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”

Kết luận: Theo quy định trên thì khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trực tiếp ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Ngày lập hóa đơn thương mại là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Ví dụ: Công ty Việt Hưng xuất khẩu khăn sang Trung Quốc. Ngày 03/09/2019 là ngày hoàn tất thủ tục hải quan. Như vậy, ngày trên Invoice cũng là ngày 03/09/2019.

3. Việc lập hóa đơn giá trị gia tăng không đúng thời điểm bị xử phạt thế nào

– Đối với bên xuất hóa đơn GTGT:

Theo khoản 3 Điều 11Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

hóa đơn giá trị gia tăng

– Đối với bên mua hàng hóa, dịch vụ:

Nếu đối với các hóa đơn GTGT đầu vào mà bị xác định là xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý nếu: việc mua bán là có thật, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán,….)

Trên đây Ketoanviethung đã hướng dẫn các bạn cách xác định thời điểm xuất hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ. Mọi vấn đề còn thắc mắc các bạn liên hệ với ketoanviethung để được giải đáp cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.