2 cách xử lý hóa đơn viết sai MST của người mua đã kê khai thuế cần lưu ý

Xử lý hóa đơn viết sai đã được quy định tại TT 26/2015 của BTC. Kế toán Việt Hưng sẽ chỉ cho bạn đọc 2 cách xử lý hóa đơn viết sai MST người mua đã kê khai. 

xử lý hóa đơn viết sai

Cách xử lý HĐ viết sai mã số thuếđược quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, chỉ có hóa đơn viết sai tiền thuế, và mã số thuế phải thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.

Cách xử lý HĐ viết sai mã số thuế được quy định rõ ràng, làm đơn giản công việc của kế toán, và cũng bớt đi những rủi ro của nhiều doanh nghiệp.

2 CÁCH XỬ LÝ HOÁ ĐƠN VIẾT SAI MÃ SỐ THUẾ

XEM THÊM

Hóa đơn đỏ là gì? Thực trạng mua bán hóa đơn đỏ & rủi ro khi mua hóa đơn khống

Tìm hiểu cách xuất hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu

Cách xử lý từng trường hợp khi viết sai hóa đơn GTGT

Căn cứ pháp luật

  • Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế như sau:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán. Và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

  • Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế:

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Do đó: 

Có 2 cách xử lý khi hóa đơn viết sai MST của người mua mà cả 2 bên đã kê khai thuế như sau:

  • Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.
  • Lập biên bản điều chỉnh sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

1. Lập hóa đơn mới thay thế

Để xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế, hai bên cùng lập Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai.

Trên biên bản ghi rõ

  • Số hóa đơn, ngày hóa đơn
  • Nội dung trên hóa đơn và nội dung viết sai
  • Kỳ kê khai hóa đơn

Biên bản thu hồi hóa đơn phải đơn phải được người có thẩm quyển của 2 bên ký xác nhận. Sau khi lâp Biên bản thu hồi hóa đơn, bên Bán thu hồi hóa đơn viết sai và viết hóa đơn thay thế.

xử lý hóa đơn viết sai mst

 

2. Lập hóa đơn điều chỉnh nhưng không thu hồi hóa đơn

Bên bán không thu hồi lại hóa đơn, chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn ghi rõ:

  • Điều chỉnh cho hóa đơn số… ngày…do ghi sai MST.

Cả hai bên cùng không kê khai điều chỉnh thuế (do đã kê khai). Chỉ lưu giữ hóa đơn điều chỉnh để giải trình khi cần thiết.

Bên bán chỉ khai sử dụng hóa đơn trong kỳ (1 số).

xử lý hóa đơn viết sai MST

 

Trên đây là 2 cách xử lý hóa đơn viết sai MST khi người mua đã kê khai cần lưu ý trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Căn cứ theo quy định, kế toán viên dễ dàng xử lý hóa đơn viết sai mà không vi phạm quy chế làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *