Trang chủ / Khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên mục khóa luận tốt nghiệp sẽ cung cấp cho các bạn các bài báo cáo – đồ án tốt nghiệp mẫu về các lĩnh vực kế toán để các bạn tham khảo và áp dụng.

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Mục tiêu của chuyên đề. Là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích. Đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế …

Đọc thêm »

Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là việc đề ra những hạn chế về công tác kế toán trong doanh nghiệp cụ thể và đưa ra những giải pháp, phương án sản xuất tối ưu đảm bảo …

Đọc thêm »

Báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Mục tiêu của chuyên đề là Báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp.  Bên cạnh đó, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình, cũng …

Đọc thêm »

Báo cáo tốt nghiệp kế toán Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác kế toán CPSX. Và tính GTSP xây lắp. Nhằm phản ánh đúng chi phí làm cơ sở cho việc tính toán chính xác GTSP xây lắp. Cung cấp thông tin phục …

Đọc thêm »

Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Luận văn này được trình bày kết hợp giữa phần lý luận và thực tiễn, trước hết là lí luận về vấn đề sau đó là thực tiễn công tác hạch toán tại công ty. Qua đó, vận dụng vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá …

Đọc thêm »

Báo cáo Thực tập Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Để hạ giá thành sản phẩm thì một trong những biện pháp phải kể đến đó là công tác kế toán trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của …

Đọc thêm »

Báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế …

Đọc thêm »

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 3187
Bạn đang cần tài liệu và đề tài tham khảo chuẩn bị cho kỳ báo cáo thực tập sắp tới đây của mình? Vậy thì các bạn có thể tham khảo bài báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán dưới đây với đề tài: Kế toán tiền lương và các …

Đọc thêm »