Báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại mới nhất

Báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại là đề tài mà rất nhiều sinh viên lựa chọn trong kỳ thực tập của mình bởi trong các công ty thương mại thì công tác tổ chức kế toán đóng vai trò rất quan trọng. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo một bài báo cáo thực tập kế toán đề tài “Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc” qua bài viết thực tập kế toán ngay sau đây nhé

thực tập kế toán
Báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại mới nhất

1. Bố cục của báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại 

Báo cáo gồm có 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

2. Nội dung chính của phần 1 báo cáo thực tập kế toán 

 • Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
 • Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Công ty đã đăng ký và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sau đây:

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn thiết bị là linh kiện điện tử, viễn thông

– Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác

– Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng

– Hoạt động viễn thông khác

– Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi

– Sửa chữa thiết bị liên lạc

– Sửa chữa thiết bị nghe nhìn đi tử gia dụng

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác

 

thực tập kế toán
Hình 1. Quá trình luân chuyển hàng hóa

Quá trình luân chuyển hàng hóa trong công ty bao gồm hai quá trình quan trọng là quá trình mua hàng hóa và quá trình bán hàng hóa

Quá trình mua hàng hóa: Toàn bộ khối lượng hàng hóa của công ty dùng cho quá trình luân chuyển là mua ngoài. Nguồn hàng cung cấp cần đảm bảo tính ổn định về số lượng, chất lượng sẽ giúp quá trình luân chuy diễn ra liên tục hơn. Công ty tiến hành mua hàng theo phương thức mua không trực tiếp (mua theo phương thức gửi hàng, mua theo đơn đặt hàng, mua hàng qua điện thoại…) Theo phương thức này, khi có nhu cầu mua hàng, công ty chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng mua hàng hóa (thực tập kế toán)

 • Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
 • Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Thông tin tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

thực tập kế toán
Hình 2. Chỉ tiêu tài chính DN các năm
ktvh 2
Hình 3. Đánh giá tình hình tài chính DN

 

Nhận xét:

Về tài sản, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp tăng dần qua các năm, chủ yếu là do tăng tài sản ngắn hạn. Cụ thể năm 2012, tổng tài sản tăng 2.350.866.506 đồng (tương đương 4,99%) so với năm 2011 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1.757.907.336 đồng và tài sản dài hạn tăng 592.959.170 đồng. Năm 2013, tổng tài sản tăng 1.514.551.348 đồng (tương đương 3.06%) so với năm 2012 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1.273.520.291 đồng và tài sản dài hạn tăng 241.031.057 đồng. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, thường hơn 90% tổng tài sản của doanh nghiệp, tài sản dài hạn dù tăng dần qua các năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp.

Về nguồn vốn, quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp tăng dần qua các năm cụ thể năm 2012, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng 2.350.866.506 đồng (tương đương 4.99%) so với năm 2011. Năm 2013, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng 1.514.551.348 đồng (tương đương 3.06%) so với năm 2012. Nguyên nhân là do cả nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đều tăng. Nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng 1.526.119.360 đồng (tương đương 44,17%) trong năm 2012 và 829.850.192 đồng (tương đương 16,66%) trong năm 2013, nguyên nhân là do doanh nghiệp có chính sách mở rộng các mặt hàng máy tính cung cấp. Cơ cấu chuyển dịch làm tăng tỷ trọng nợ phải trả nhưng vốn chủ sở hữu cũng tăng và vẫn chiếm tỷ trọng cao trong nguồn vốn của doanh nghiệp.

Hệ số nợ của công ty giảm dần qua các năm cho thấy khả năng thanh toán của công ty khá tốt nhưng đây cũng là bất lợi của công ty khi chưa tận dụng hết nguồn vốn nợ. Công ty nên xem xét cân đối để có thể tận dụng các nguồn vốn từ bên ngoài để kinh doanh hiệu quả hơn.

Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn giảm dần qua các năm, nhưng hệ số này vẫn lớn hơn 1 cho thấy với vốn chủ tự có, công ty hoàn toàn có thể tài trợ cho tài sản dài hạn của mình (thực tập kế toán)

Về hiệu quả kinh doanh của công ty, doanh thu của công ty tăng dần qua các năm, cụ thể năm 2012 tăng 15.334.749.86 (tương đương 22%) so với năm 2011, năm 2013 tăng 12.400.130.014 (tương đương 14,6%) so với năm 2012. Tuy nhiên tỷ suất doanh lợi ROS của doanh nghiệp lại giảm dần qua các năm. Nguyên nhân là do tình hình biến động của giá các mặt hàng điện tử từ nước ngoài, do ảnh hưởng tăng tỷ giá đồng đô la nên chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu, do chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng nhanh (trong năm 2013 đã tăng 2.132.181.215 đồng tương đương 33,5% so với năm 2012). Doanh nghiệp cần có những chính sách tìm kiếm thị trường phù hợp để chi phí giá vốn ổn định và cần điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp.

3. Nội dung chính phần 2 báo cáo thực tập kế toán 

 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
ktvh
Hình 4. Sơ đồ bộ máy kế toán

 

 • Đặc điểm của bộ máy kế toán 
 • Phân công lao động 
 1. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
 • Các chính sách kế toán chung 
 • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
 • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
 • Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
 • Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
 1. Tổ chức kế toán một số phần hành cụ thể tại công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
 • Tổ chức hạch toán bán hàng 
 • Tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Ví dụ về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc
 • Tổ chức hạch toán kế toán thanh toán với người bán

4. Nội dung chính của phần 3 báo cáo thực tập kế toán 

Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán công ty Cổ Phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Đánh giá về tổ chức công tác kế toán công ty Cổ Phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

Nhìn chung, bố cục và nội dung chính của báo cáo thực tập kế toán công ty thương mại sẽ bao gồm những phần như trên. Tùy vào mỗi doanh nghiệp mà bạn lựa chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán cho phù hợp. Chúc các bạn thành công. 

> Tải Mẫu Báo cáo thực tập: TẠI ĐÂY

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *