Báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

Untitled-1
Báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất à tính giá thành sản phẩm.

Chương 3:Một số ý kiến nhận xét về đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh đồ uống Thảo Mộc.

Mặc dù đã rất cố gắng song thời gian thực tập còn ít, khả năng và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Tóm tắt nội dung trong chuyên đề

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

I.CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1.Vai trò.

1.1.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.

1.1.1.Khái niệm.

1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất.

1.2.Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm

1.2.1.Khái niệm.

1.2.2.Các loại giá thành sản phẩm.

1.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.4.Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

1.4.1.Nguyên tắc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

1.4.2.Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

II.ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

2.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.

2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm.

2.2.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.

III. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT.

3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.(NCTT)

3.1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung(SXC).

3.1.4. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất.

3.1.4.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng.

3.1.4.2. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất.

3.1.5. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .

KẾT LUẬN

Download toàn bộ báo cáo tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *