Báo cáo tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mục tiêu của chuyên đề. Là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích. Đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây.

Tham khảo:

Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ trên Excel

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp sản xuất

bao-cao-tot-nghiep-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần

Chương 1. Cơ sở lý luận về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tại xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An khánh

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chăn nuôi & TAGS An Khánh

Trong quá trình nghiên cứu. Tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để thực hiện luận văn này. Mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của PGS.TS-Hà Đức Trụ. Và các anh chị phòng Tài chính – kế toán. Song do kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế. Nên luận văn của em không tránh khỏi những khỏi những khuyết điểm thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cô chú trong phòng kế toán của Xí nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Đồng thời giúp em nâng cao kiến thức để phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập và công tác thực tế sau này.

Tóm tắt nội dung trong chuyên đề

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2. Kế toán chi phí sản xuất

3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

4. Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH

1. Tổng quan về XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh

2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI & TAGS AN KHÁNH

1. Đánh giá khái quát về thực trạng hạch toán tại xí nghiệp

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh

KẾT LUẬN

Download toàn bộ Báo cáo tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *