Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Luận văn này được trình bày kết hợp giữa phần lý luận và thực tiễn, trước hết là lí luận về vấn đề sau đó là thực tiễn công tác hạch toán tại công ty. Qua đó, vận dụng vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.

Untitled-1
Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung bài viết

Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần

Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Mặc dù đã nỗ lực cố gắng nhưng do điều kiện có hạn về mặt kiến thức và thời gian khảo sát thực tế nên bài viết này của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự bổ sung và góp ý của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Tóm tắt nội dung trong chuyên đề

Lời nói đầu

Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Chi phí sản xuất kinh doanh

2. Giá thành sản phẩm

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

II. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất

III. Tính giá thành sản phẩm

1. Đối tượng tính giá thành

2. Trình tự tính giá thành

3. Phương pháp tính giá thành

Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

I. Giới thiệu khái quát về công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

3. Đặc điểm tổ chức quản lý trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

4. Đặc điểm tổ chức kế toán trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

II. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại công ty In Nông nghiệp và

Công nghiệp thực phẩm

1. Đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất

III. Thực trạng công tác tổ chức tính giá thành tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp

thực phẩm

1. Đối tượng tính giá thành

2. Kỳ tính giá thành

3. Phương pháp tính giá thành

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

I. Đánh giá chung tình hình tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

của công ty

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

II. Một số tồn tại và biện pháp giải quyết nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi

và tính giá thành sản phẩm

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Download toàn bộ Đồ án tốt nghiệp Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments