Cách lập báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Cách lập báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình là Báo cáo cuối cùng. Khi mà kế toán đã tính được giá thành và nghiệm thu vào giá vốn giá thành của công trình đã hoàn thành.

cach-lap-bao-cao-chi-tiet-lai-lo-theo-cong-trinh

1. Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Đối với kế toán xây dựng bạn cần phải in mẫu này ra mới biết rõ được doanh thu – chi phí tương ứng có phù hợp như trên dự toán hay không.
Giả sử chi phí đưa vào cao hơn so với dự toán. Làm cho giá vốn nghiệm thu cao hơn doanh thu tương ứng với công trình sẽ bị lỗ. Thì các bạn sẽ phải điều chỉnh lại các khoản chi phí sao cho phù hợp với giá thành của công trình để đảm bảo gần khớp với chỉ tiêu.
Để có thể làm các khoản chi phí phù hợp với giá thành. Các bạn có thể tham khảo về cách lập dự toán xây dựng công trình trên Excel. Mà chúng tôi đã hướng dẫn ở bài trước.
Thu nhập chịu thuế tính trước trên dự toán: Tức lãi của công trình là 4,5% đến 5%.

2. Mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Dưới đây là mẫu Báo cáo chi tiết lãi lỗ của một công trình. Và căn cứ mẫu này rồi các bạn mở phần bảng tổng hợp kinh phí ra để so sánh giá trị tổng của các chi tiêu như:

cach-lap-bao-cao-chi-tiet-lai-lo-theo-cong-trinh (2)Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí máy thi công. Số tiền trên bảng này có vượt quá so với bảng tổng hợp kinh phí hay không.
Với kế toán xây dựng còn có rất nhiều mẫu khác các bạn cần xây dựng. Và chi tiết khóa học kế toán xây dựng để bạn hiểu hết về quy trình làm việc từ việc đơn giản nhất. Là hạch toán cho đến việc khó là bóc tách chi phí dự toán nhanh nhất và tính giá thành cho các công trình. Thì các bạn tham khảo khóa học bóc tách dự toán và khóa học kế toán xây dựng tại đây.

Các bạn có thể Download toàn bộ Mẫu báo cáo chi tiết lãi lỗ của một công trình

Download tại đây

Trung tâm đào tạo kế toán – lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.