Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là việc đề ra những hạn chế về công tác kế toán trong doanh nghiệp cụ thể và đưa ra những giải pháp, phương án sản xuất tối ưu đảm bảo cho việc kinh doanh có lãi của doanh nghiệp trên.

bao-cao-tot-nghiep-hoan-thien-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-xay-lap
Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần

Phần I: đặc điểm công ty cp Ba An

Phần II:cơ sở lý luận và thực tiễn

Phần III: nhận xét và kiến nghị

Mặc dù rất cố gắng xong thời gian có hạn và kiến thức còn non yếu nên bài báo cáo này của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Tóm tắt nội dung trong chuyên đề

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: đặc điểm công ty cp Ba An

1.1 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

1.2 Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị

Phần II: Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành của công ty CP Ba An

2.1. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất

2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Phần III: Một số ý kiến nhận xét và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty CP Ba An

3.1 Nhận xét chung về nghiệp vụ kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty CP Ba An

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Một số ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ kế toán và tính giá thành tại công ty CP Ba An

Download toàn bộ Báo cáo tốt nghiệp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *