Danh mục: Bài tập kế toán tài chính

Bài tập báo cáo tài chính hợp nhất: PHẦN 3 – Xác định lợi nhuận

báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất – là phần chênh lệch giữa giá bán và chi phí sản xuất. Ví dụ 8: Minh họa việc xác định lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ và loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối […]

Bài tập báo cáo tài chính hợp nhất: PHẦN 2 – HNKD 1 lần mua

bài tập báo cáo tài chính hợp nhất

Bài tập báo cáo tài chính hợp nhất – Là việc kết hợp các doanh nghi riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết dạng bài tập việc loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào […]

[BÚT TOÁN] Bài tập hợp nhất báo cáo tài chính: PHẦN 1 – Thoái vốn

bài tập báo cáo tài chính hợp nhất

Bài tập báo cáo tài chính hợp nhất – Giả sử lợi thế thương mại phát sinh là 10 tỉ đồng được phân bổ 10 năm (mỗi năm 1 tỉ đồng). Sau khi phân bổ 3 năm (3 tỉ đồng), nếu có bằng chứng cho thấy lợi thế thương mại đã tổn thất hết thì năm […]

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án tham khảo mới nhất 2

bài tập kinh tế vĩ mô

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | Kinh tế vĩ mô là môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu sự tương tác giữa các khía cạnh của […]

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải

bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải – Cùng Kế toán Việt Hưng   1. Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải: DN có sẵn CHF để thanh toán 1 Công ty xuất khẩu Thụy Sỹ (CHF) có khoản thu 500.000 GBP trong 1 tháng tới. Công ty cân nhắc […]

Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp có lời giải

bài tập kế toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính 1 – Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 1

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 1 – có lời giải chi tiết Hàng tồn kho là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Nó góp phần giúp cho giúp công ty sản xuất, kinh doanh liên tục Kế toán Việt Hưng sẽ […]

Mẫu câu hỏi trắc nghiệm bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

bài tập kinh tế vi mô

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | Theo Wiki: “Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ […]

Kế toán ngân hàng và bài tập định khoản kế toán ngân hàng

kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng | Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Cho nên Kế toán ngân hàng là công cụ để quản lý các nghiệp vụ của ngân hàng và hoạt động của […]

Kinh tế vi mô là gì? Cho ví dụ số liệu bài tập kinh tế vĩ mô

bài tập kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là gì? Và các dạng bài tập kinh tế vĩ mô cơ bản sẽ giúp các bạn nắm rõ kiến thức về môn học này và vượt qua các kì thi dễ dàng. Chủ đề này sẽ được kế toán Việt Hưng trình bày trong bài viết dưới đây.  1. Kinh […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959