Danh mục: Bài tập kế toán tài chính

Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải tham khảo mới nhất

bài tập kinh tế vĩ mô

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án sẽ giúp các bạn nắm được nội dung kiến thức môn kinh tế vĩ mô và các dạng bài tập áp dụng. Cùng theo dõi những dạng bài tập kinh tế vĩ mô thường gặp hiện nay để hiểu và dễ dàng vượt qua các kỳ […]

Bài tập kế toán tài chính – Bài 1 – Lựa chọn đơn hàng có lợi nhất

http://lamketoan.vn/

Bài tập học kế toán tài chính – Bài 1 – Lựa chọn đơn hàng có lợi nhất Đề bài: Tham khảo: Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí Để thực […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kế toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Đề bài: Tại một doanh nghiệp trong tháng có tinh […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí

ke toan doanh thu chi phi

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết Để xác địch doanh nghiệp lãi hay lỗ thì cần xác định đúng các khoản doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ: Bài tập kế toán tài […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn – bài 1

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn – bài 1 – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến các khoản đầu tư: Bài 1 – Hạch toán […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản mua cổ phiếu – bài 1

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản mua cổ phiếu – bài 1 – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến các khoản đầu tư: Bài 1 – Hạch toán các […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2

http://lamketoan.vn/

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2 – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2 Đề bài Công ty Tiến Thịnh […]

Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

nvl

Bài tập tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm Tại công ty Phát Lộc có một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Trong tháng 7/N chi phí sản xuất phát sinh tập hợp được như sau: (ĐVT: 1.000 VNĐ) Bảng tổng hợp vật liệu xuất dùng Vật liệu chính […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959