Trang chủ / Bài tập kế toán tài chính / Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết
đăng ký học kế toán

Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

Bài tập tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm

Tại công ty Phát Lộc có một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Trong tháng 7/N chi phí sản xuất phát sinh tập hợp được như sau: (ĐVT: 1.000 VNĐ)

 1. Bảng tổng hợp vật liệu xuất dùng

 • Vật liệu chính sản xuất SP’ A : 480.000
 • Vật liệu chính sản xuất SP’ B : 160.000
 • Vật liệu phụ sản xuất cả 2 SP’: 000
 1. Tổng hợp tiền lương trong tháng

 • Công nhân trực tiếp sản xuất
 • Công nhân trực tiếp sản xuất SP’ A: 150.000
 • Công nhân trực tiếp sản xuất SP’ B: 000
 • Nhân viên quản ly: 4.000
 1. Tính BHXH. BHYT. KPCĐ theo tỷ lệ quy định
 2. Khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng sản xuất: 9.600
 3. Chi tiền mặt cho phân xưởng: 480
 4. Hóa đơn dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất chưa thanh toán cho nhà cung cấp: Giá chưa thuế: 49.000. VAT: 10%.

Yêu cầu:

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kết chuyển chi phi sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B

Biết rằng:

 • Cuối tháng, hoàn thành 300 SP’ A. 200 SP’ B. Còn lại 100 SP’ A và 50 SP’ B dở dang
 • Chi phí sản xuất chung cố định chỉ bao gồm khấu hao TSCĐ
 • Vật liệu phụ phân bổ cho từng sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu chính xuất dùng cho sản xuất
 • Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tiền lương của công nhân sx trực tiếp

Bài giải:

a,

Nợ TK 621:              640.000

SP’ A:                       480.000

SP’ B:                       160.000

Có TK 152:   640.000

 b.

Nợ TK 621:                 8.000

Có TK 152:    8.000

2.

Nợ TK 622:             210.000

SP’ A:                      150.000

SP’ B:                        60.000

Nợ TK 627:                40.000

Có TK 334:   250.000

3.

Nợ TK 622: 45.150

SP’ A:                       32.250

SP’ B:                       12.900

Có TK 338:   45.150

Nợ TK 627:                8.600

Có TK 338:    8.600

4.

Nợ TK 627:               9.600

Có TK 214:    9.600

5.

Nợ TK 627:                  480

Có TK 111:                  480

6.

Nợ TK 627:             49.000

Nợ TK 133:               4.900

Có TK 331: 53.900

7. Kết chuyển chi phí sản xuất SP’ A. B

Phân bổ chi phí vật liệu phụ cho:
 • SP’ A = (8.000 : 640.000) x 480.000 = 6.000
 • SP’ B = 8.000 – 6.000 = 2.000
 • CF NL, VL trực tiếp tính cho SP
 • SP’ A = 480.000 + 6.000 = 486.000
 • SP’ B = 160.000 + 2.000 = 162.000
Phân bổ CFSXC cho:
 • SP’ A = 486.000 + 8.600 + 9.600 + 480 + 49.000 * 150.000 =  76.914

210.000

 • SP’ B = 107.680 – 76.914 = 30.766
a. Kết chuyển chi phí sản phẩm A

Nợ TK 154:            741.414

Có TK 621(A):       486.000

Có TK 622(A):       178.500

Có TK 627(A):         76.914

b. Kết chuyển chi phí sản phẩm B

Nợ TK 154:            264.166

Có TK 621(B):       162.000

Có TK 622(B):         71.400

Có TK 627(B):         30.766

Xem thêm:

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *