Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

Bài tập tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm

Tại công ty Phát Lộc có một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Trong tháng 7/N chi phí sản xuất phát sinh tập hợp được như sau: (ĐVT: 1.000 VNĐ)

 1. Bảng tổng hợp vật liệu xuất dùng

 • Vật liệu chính sản xuất SP’ A : 480.000
 • Vật liệu chính sản xuất SP’ B : 160.000
 • Vật liệu phụ sản xuất cả 2 SP’: 000
 1. Tổng hợp tiền lương trong tháng

 • Công nhân trực tiếp sản xuất
 • Công nhân trực tiếp sản xuất SP’ A: 150.000
 • Công nhân trực tiếp sản xuất SP’ B: 000
 • Nhân viên quản ly: 4.000
 1. Tính BHXH. BHYT. KPCĐ theo tỷ lệ quy định
 2. Khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng sản xuất: 9.600
 3. Chi tiền mặt cho phân xưởng: 480
 4. Hóa đơn dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất chưa thanh toán cho nhà cung cấp: Giá chưa thuế: 49.000. VAT: 10%.

Yêu cầu:

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Kết chuyển chi phi sản xuất sản phẩm A, sản phẩm B

Biết rằng:

 • Cuối tháng, hoàn thành 300 SP’ A. 200 SP’ B. Còn lại 100 SP’ A và 50 SP’ B dở dang
 • Chi phí sản xuất chung cố định chỉ bao gồm khấu hao TSCĐ
 • Vật liệu phụ phân bổ cho từng sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu chính xuất dùng cho sản xuất
 • Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tiền lương của công nhân sx trực tiếp

Bài giải:

a,

Nợ TK 621:              640.000

SP’ A:                       480.000

SP’ B:                       160.000

Có TK 152:   640.000

 b.

Nợ TK 621:                 8.000

Có TK 152:    8.000

2.

Nợ TK 622:             210.000

SP’ A:                      150.000

SP’ B:                        60.000

Nợ TK 627:                40.000

Có TK 334:   250.000

3.

Nợ TK 622: 45.150

SP’ A:                       32.250

SP’ B:                       12.900

Có TK 338:   45.150

Nợ TK 627:                8.600

Có TK 338:    8.600

4.

Nợ TK 627:               9.600

Có TK 214:    9.600

5.

Nợ TK 627:                  480

Có TK 111:                  480

6.

Nợ TK 627:             49.000

Nợ TK 133:               4.900

Có TK 331: 53.900

7. Kết chuyển chi phí sản xuất SP’ A. B

Phân bổ chi phí vật liệu phụ cho:
 • SP’ A = (8.000 : 640.000) x 480.000 = 6.000
 • SP’ B = 8.000 – 6.000 = 2.000
 • CF NL, VL trực tiếp tính cho SP
 • SP’ A = 480.000 + 6.000 = 486.000
 • SP’ B = 160.000 + 2.000 = 162.000
Phân bổ CFSXC cho:
 • SP’ A = 486.000 + 8.600 + 9.600 + 480 + 49.000 * 150.000 =  76.914

210.000

 • SP’ B = 107.680 – 76.914 = 30.766
a. Kết chuyển chi phí sản phẩm A

Nợ TK 154:            741.414

Có TK 621(A):       486.000

Có TK 622(A):       178.500

Có TK 627(A):         76.914

b. Kết chuyển chi phí sản phẩm B

Nợ TK 154:            264.166

Có TK 621(B):       162.000

Có TK 622(B):         71.400

Có TK 627(B):         30.766

Xem thêm:

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959