Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn – bài 1 – Có lời giải chi tiết

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến các khoản đầu tư: Bài 1 – Hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Đề bài:

Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:

Số dư ngày 30/11/N:

  TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ  phiếu của công ty CP A; TK 1212: 15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).

  TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)

Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ:

1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12 tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.

2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000đ thời hạn 12 tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.

3. Ngày 22/12 bán một số cổ  phần công ty CP A có giá gốc 10.000.000đ với giá bán 12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 50.000đ.

4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền gửi ở ngân hàng.

5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng, với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn.

6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài giải:

1. Ngày 01/12

Nợ TK 121:     5.000.000

Có TK 112:      5.000.000

2. Ngày 02/12

Nợ TK 121:   10.000.000

Có TK 111:      9.000.000

Có TK 3387:   1.000.000

Cuối tháng kết chuyển:

Nợ TK 3387:  1.000.000

12

Có TK 515:    1.000.000

12

3. Ngày 22/12

Nợ TK 112:   12.000.000

Có TK 121:   10.000.000

Có TK 515:     2.000.000

Nợ TK 635:         50.000

Có TK 111:          50.000

4. Ngày 30/12

Nợ TK 112:       112.500

Có TK 515:       112.500

5. Ngày 30/12

Nợ TK 1288:  5.000.000

Có TK 112:    5.000.000

6. Ngày 31/12

Nợ TK 129:       200.000   = 1.000.000 – 800.000

Có TK 635:       200.000

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/devvn-hotline-phone-ring/includes/class-devvn-hotline-phone-ring.php on line 263
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959