Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết

Để xác địch doanh nghiệp lãi hay lỗ thì cần xác định đúng các khoản doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ: Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc.

Đề bài:

Tập hợp doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm:

1. Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ. Chiết khấu thương mại là 500.000đ, giảm giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9.000.000đ.

2. Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ.

3. Thu nhập khác: 200.000đ

4. Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại): 158.000.000đ và giá vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ.

5. Chi phí tài chính: 4.000.000đ.

6. Chi phí bán hàng: 20.000.000đ.

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ

8. Chi phí khác: 2.300.000đ.

Cuối kỳ kế toán cần điều chỉnh thêm các bút toán sau:

a, Phân bổ công cụ  đang sử  dụng  ở  bộ  phận quản lý doanh nghiệp  hàng kỳ  là 800.000đ.

b, Dự phòng chi phí bảo hành hàng hóa kỳ này là 500.000đ.

c, Dự phòng quỹ trợ cấp mất việc làm 200.000đ.

d, Tính và ghi nhận doanh thu tài chính khoản tiền lãi cho vay phải thu vào cuối kỳ 2.000.000đ.

e, Kết chuyển từ doanh thu chưa thực hiện khoản lãi trả góp hàng tháng đã thu của khách hành là 3.000.000đ.

Yêu cầu:

1. Trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T các TK có liên quan để thực hiện các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thuế TNDN).

2. Giả sử doanh nghiệp trong kỳ có 10.000.000đ chi phí không chứng từ hợp pháp bị loại trước khi tính thuế TNDN. Các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí còn lại đều là đối tượng tính thuế TNDN hợp pháp, hợp lệ. Thuế  suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thuế. Hãy thực hiện lại các công việc kế  toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1).

Bài làm:

1.

Nợ TK 511:   256.000.000

Có TK 521:          500.000

Có TK 532:       1.500.000

Có TK 531:       9.000.000

Có TK 911:   245.000.000

2.

Nợ TK 515:     18.000.000   = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000

Có TK 911:     18.000.000

3.

Nợ TK 711:         200.000

Có TK 911:         200.000

4.

Nợ TK 911:  150.000.000

Có TK 632:  150.000.000

5.

Nợ TK 911:      4.000.000

Có TK 635:      4.000.000

6.

Nợ TK 911:    20.500.000

Có TK 641:    20.500.000   = 20.000.000 + 500.000

7.

Nợ TK 911:    13.000.000

Có TK 642:    13.000.000   = 12.000.000 + 800.000 + 200.000

8.

Nợ TK 911:      2.300.000

Có TK 811:      2.300.000

Bút toán điều chỉnh (lẽ ra cái này điều chỉnh trước rồi mới ghi nhận vào 911):

a,

Nợ TK 642:        800.000

Có TK 142:        800.000

b,

Nợ TK 641:        500.000

Có TK 352:        500.000

c,

Nợ TK 642:        200.000

Có TK 351:        200.000

d,

Nợ TK 1381:   2.000.000

Có TK 515:     2.000.000

e,

Nợ TK 338:     3.000.000

Có TK 515:     3.000.000

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2

Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/devvn-hotline-phone-ring/includes/class-devvn-hotline-phone-ring.php on line 263
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959