Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải – Cùng Kế toán Việt Hưng  

bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải
Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải – Kế toán Việt Hưng

1. Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải: DN có sẵn CHF để thanh toán 1

Công ty xuất khẩu Thụy Sỹ (CHF) có khoản thu 500.000 GBP trong 1 tháng tới. Công ty cân nhắc 3 phương án:

– PA1: Không phòng ngừa, bán GBP trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm thanh toán

– PA2: Phòng ngừa rủi ro bằng cách ký hợp đồng bán kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF

– PA3: Phòng ngừa rủi ro bằng cách mua hợp đồng quyền chọn bán GBP/CHF

Thông tin thị trường

  • Tỷ giá giao ngay:GBP/USD=1,6725/75 USD/CHF=1,4515/55
  • Điểm kỳ hạn 1 tháng 79/52; Lãi suất CHF 1 tháng 8-81/2(%/năm)
  • Giá thực hiện HĐ quyền chọn 2,4276 CHF

Phí quyền 0,04 CHF, phí trả ngay thời điểm hiện tại. Giả sử công ty có sẵn CHF để thanh toán

Giả thiết tỷ giá giao ngay sau 1 tháng: XS 20% GBP/CHF=2,4200 XS 70% GBP/CHF=2,4276 XS 10% GBP/CHF=2,4376.

BÀI GIẢI

Phương án 1: Không phòng ngừa, số CHF mua được sau 1 tháng là:

500.000*(0,2*2,42 + 0,7*2,4276 + 0,1*2,43) = 1.213.160 CHF

Phương án 2: Bán kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF theo Dmkh = Dm – điểm mua kỳ hạn

DmGBP/CHF = 1,6725*1,4515 = 2,4276; điểm mua kỳ hạn 79

=> DmkhGBP/CHF = 2,4276 – 0,0079 = 2,4197

=> Số CHF mua được sau 1 tháng là: 500.000*2,4197 = 1.209.850 CHF.

Phương án 3: Mua quyền chọn bán GBP/CHF – Phí quyền chọn:

500.000*0,04=20.000 CHF.

Vì phí trả vào thời điểm hiện tại nên phí quyền quy về thời điểm sau 1 tháng sẽ là:

20.000*(1+8%/12) = 20.133,33 CHF

– XS 20% GBP/CHF=2,4200 < giá thực hiện = 2,4276

=>TH này công ty thực hiện quyền

=> Số CHF mua được (sau khi trừ phí) là:

500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF

– XS 70% GBP/CHF=2,4276 = giá thực hiện = 2,4276

=> Số CHF mua được (sau khi trừ phí):

500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF

– XS 10% GBP/CHF=2,4300 > giá thực hiện = 2,4276

=> TH này công ty không thực hiện quyền

=> Số CHF mua được (sau khi trừ phí) là:

500.000*2,43 – 20.133,33 = 1.194.866,67 CHF

⇒ Số CHF mua được bình quân trong PA3 là:

1.193.666,67*0,2+ 1.193.666,67*0,7+ 1.194.866,67*0,1=1.193.786,67 CHF

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 1.

2. Bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải: DN có sẵn CHF để thanh toán 2

Công ty nhập khẩu Thụy Sỹ (CHF) có khoản phải trả 500.000 GBP trong 1 tháng tới. Hãy tư vấn cho công ty với ba phương án sau:

Phương án 1: Không phòng ngừa, mua GBP trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm thanh toán

Phương án 2: Phòng ngừa rủi ro bằng cách ký hợp đồng mua kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF

Phương án 3: Phòng ngừa rủi ro bằng cách mua hợp đồng quyền chọn mua GBP/CHF Thông tin thị trường

  • Tỷ giá giao ngay:GBP/USD=1,6725/75 USD/CHF=1,4515/55
  • Điểm kỳ hạn 1 tháng 32/59; Lãi suất CHF 1 tháng 8-81/2(%/năm)
  • Giá thực hiện HĐ quyền chọn 2,4416 CHF Phí quyền 0,002 CHF, phí trả ngay thời điểm hiện tại.

Giả sử công ty có sẵn CHF để thanh toán. Giả thiết tỷ giá giao ngay sau 1 tháng:

XS 10% GBP/CHF = 2,4400 XS 20% GBP/CHF = 2,4416 XS 70% GBP/CHF = 2,4476.

BÀI GIẢI

Phương án 1: Không phòng ngừa, số CHF phải bán sau 1 tháng là:

500.000*(0,1*2,44 + 0,2*2,4416 + 0,7*2,4476) = 1.222.820 CHF

Phương án 2: Mua kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF theo Dbkh = Db + điểm bán kỳ hạn

DbGBP/CHF = 1,6775*1,4555 = 2,4416; điểm bán kỳ hạn 59

=> DbkhGBP/CHF = 2,4416 + 0,0059 = 2,4475

=> Số CHF phải bán sau 1 tháng là: 500.000*2,4475 = 1.223.750 CHF

Phương án 3: Mua quyền chọn mua GBP/CHF

– Phí quyền chọn: 500.000*0,002=1.000 CHF. Vì phí trả vào thời điểm hiện tại nên phí quyền quy về thời điểm sau 1 tháng sẽ là: 1.000*(1+8%/12) = 1.066,67 CHF

– XS 10% GBP/CHF = 2,4400  < giá thực hiện = 2,4416

=>Trường hợp này công ty không thực hiện quyền

=> Số CHF phải bán (bao gồm cả phí): 500.000*2,4400 + 1.066,67 = 1.221.066,67 CHF

– XS 20% GBP/CHF=2,4416 = giá thực hiện = 2,4416

=> Số CHF phải bán (bao gồm cả phí) là: 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67 CHF

– XS 70% GBP/CHF=2,4476 > giá thực hiện = 2,4416=>TH này công ty thực hiện quyền

=> Số CHF phải bán (bao gồm cả phí): 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67 CHF

⇒ Số CHF phải bán bình quân trong phương án 3 là: 1.221.066,67*0,1+ 1.221.866,67*(0,7+0,2)= 1.221.786,67 CHF

3. Bài tập tình huống nhập khẩu ảnh hưởng đến giá quyền chọn 

Một nhà nhập khẩu khẩu Mỹ cần 62.500DEM để thanh toán cho nhà xuất khẩu Đức sau 60 ngày.Nhà nhập khẩu Mỹ mua 1 hợp đồng quyền chọn mua với các số liệu sau:

  • Trị giá hợp đồng:62.500DEM
  • Phí quyền chọn: 0,02$/DEM
  • Tỷ giá thực hiện : 0,64$/DEM
  • Ngày hiệu lực : 60 ngày
bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải
Bảng số liệu quyền chọn mua

Vào thời điểm thanh toán, tỷ giá tăng 0,7$/DEM (Người Mỹ sẽ thực hiện quyền mua và mua DEM với giá 0, 64$. Nhà nhập khẩu Mỹ sẽ có một khoản lãi là:

62.500DEM((0, 7(0, 64) ( 3.750 $ > 1.250 $ (Phí quyền chọn)

=> Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức tỷ giá đã thỏa thuận thì quyền chọn không có lời.

Ví dụ: 0,6$/DEM. Nhà nhập khẩu để cho quyền chọn hết hạn và sẽ mua DEM trên thị trường giao ngay mặc dù bị lỗ 1.250 $.

XEM THÊM: Ý kiến đánh giá chất lượng sau khi học xong các Khoá học kế toán tại Việt Hưng

Trên đây là 3 dạng bài tập kế toán xuất nhập khẩu có lời giải mong rằng sẽ đem đến kiến thức bổ ích cho bạn xem – Tham gia ngay Khoá học kế toán Online xuất nhập khẩu tại Việt Hưng với bí kíp nhà nghề bậc thầy trực tiếp 1 kèm chỉ duy nhất 1 người học đem đến hệu quả cao khi học Online!

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959