Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2 – có lời giải chi tiết

Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2

Đề bài

Công ty Tiến Thịnh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 5 có tình hình công cụ A như sau:

1. Số dư đầu tháng 5:

TK 153: 5.000.000đ = 1.000 đơn vị A x 5.000đ

TK 133: 3.000.000đ

2. Tình hình phát sinh trong tháng 5:

2.1. Công ty Minh Long chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ A, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá chưa thuế 5.600đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 300 đơn vị hàng, đơn vị cho nhập kho và chấp nhận thanh toán theo số hàng thực nhận.

2.2. Đơn vị xuất 2.000 công cụ A cho bộ phận bán hàng sử dụng trong 4 tháng, phân bổ từ tháng này.

2.3. Xuất trả lại 1.000 công cụ A cho công ty Minh Long vì hàng kém phẩm chất, bên bán đã thu hồi về nhập kho.

2.4. Xuất 1.000 công cụ A để phục vụ sản xuất sản phẩm và 500 công cụ A cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.

2.5. Công ty Long Hải chuyển đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4.000 đơn vị, đơn giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ. Sau đó do hàng kém phẩm chất, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 20% trên giá thanh toán (có bao gồm

cả thuế GTGT 10%), bên bán đã chấp nhận.

2.6. Đơn vị chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Minh Long sau khi đã trừ đi phần chiết khấu thanh toán 1% trên số tiền thanh toán.

Yêu cầu:

Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ  tình hình trên, biết rằng đơn vị xác định giá trị

thực tế hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).

Bài giải

2.1.

Nợ TK 153:   20.720.000   = 3.700 x 5.600

Nợ TK 133:   2.072.000

Có TK 331:  22.792.000

2.2.

Nợ TK 641:   2.650.000

Nợ TK 142:   7.950.000

Có TK 153:  10.600.000 = 1.000 x 5.000 + 1.000 x 5.600

2.3.

Nợ TK 331:   6.160.000

Có TK 133:   560.000

Có TK 153:   5.600.000   = 1000 x 5.600

2.4.

Nợ TK 627:   5.600.000   = 1000 x 5.600

Nợ TK 642:   2.800.000   = 500 x 5.600

Có TK 153:   8.400.000

2.5.

Nợ TK 153:   24.000.000   = 4.000 x 6.000

Nợ TK 133:   2.400.000

Có TK 331:  26.400.000

Nợ TK 331:   5.280.000   = 26.400.000 x 20%

Có TK 133:   480.000   = 2.400.000 x 20%

Có TK 153:   4.800.000   = 24.000.000 x 20%

2.6.

Nợ TK 331:   16.632.000   = 22.792.0000 – 6.160.000

Có TK 111:  16.465.680   = (22.792.000 – 6.160.000) x 99%

Có TK 515:   166.320   = (22.792.000 – 6.160.000) x 1%

Tham khảo:

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/lamktedu/domains/lamketoan.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/devvn-hotline-phone-ring/includes/class-devvn-hotline-phone-ring.php on line 263
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959