Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO LƯƠNG NET

Với hình thức trả lương mới hiện nay của các doanh nghiệp. Người lao động phải quy đổi lương net này thành số thuế thu nhập cá nhân và tính được trừ vào khi quyết toán thuế TNDN. Hãy cùng tìm hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net.

Lương net không bao gồm thuế thu nhập cá nhân nên cá nhân nộp thì doanh nghiệp phải chịu các khoản thuế này.

Tham khảo: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net
thuế thu nhập cá nhân theo lương net

1. Cách quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân

1.1. Tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net

Nếu mỗi tháng lương là 4,75 triệu đồng. Thì thu nhập tính thuế là 0,95

Nếu mỗi tháng lương từ 4,75 triệu đến 9,25 triệu đồng. Thì thu nhập tính thuế là 0,9

Tháng lương trên 9,25 triệu đến 16,05 triệu. Thì thu nhập tính thuế là 0,85

Tháng lương trên 16,05 đến 27,25 triệu. Thì thu nhập tính thuế là 0,8

Tháng lương trên 27,5 đén 42,5 triệu. Thì thu nhập tính thuế là 0,75

Tháng lương trên 25,25 triệu đến 61,85 triệu. Thì thu nhập tính thuế là 0,7

Nếu trên 61,85 triệu mỗi tháng thì thu nhập. Thì thu nhập tính thuế là 0,65.

Cách tính thu nhập làm căn cứ quy đổi băng thu nhập thực nhân – các khoản giảm trừ. Trong đó thu thập được nhân là những tiền lương tiền công. Không bao gồm thuế mà người lao động nhận. Bao gồm những khoản trả thay của họ. Các khoản giảm trừ như gia cảnh, giảm trừ khi đóng bảo hiểm, các quỹ hưu trí tự nguyện, nhân đạo hoặc khuyến học.

1.2. Cách quy đổi lương net sang lương gross

Quy đổi lương net sang lương gross được hiểu. Là các thu nhập không bao gồm thuế thành thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân

Đầu tiên cần xác định thu nhập làm căn cứ bằng cách sử dụng thu thập thực nhận + các khoản trả thay – các khoản giảm trừ. Trong đó thu nhập thực nhận là tiền lương của mỗi người được nhân. Các khoản trả thay là những khoản tiền mà người lao động phải trả trong cuộc sống. Và các khoản giảm trừ là giảm trừ gia cảnh, giảm trừ từ thiện…

Để xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Ta nên áp dụng phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư 111/2013 – BTC như sau

1.2.1. Thuế suất 5%

Nếu thu nhập tính thuế 5 triệu một tháng thì có thuế suất là 5%. Như vậy thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 5% trên thu nhập cá nhân.

1.2.2. Thuế suất 10%

Nếu thu nhập tính thuế trên 5 triệu đến 10 triệu một tháng thì có thuế suất là 10%. Như vậy thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 0,25 triệu +  10% trên thu nhập cá nhân.

1.2.3. Thuế suất 15%

Nếu thu nhập tính thuế trên 10 triệu đế 18 triệu một tháng thì có thuế suất là 15%. Như vậy thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 0,75 triệu  + 15% trên thu nhập cá nhân.

1.2.4. Thuế suất 20%

Nếu thu nhập tính thuế trên 18 triệu đến 32 triệu một tháng thì có thuế suất là 20%. Như vậy thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp là 1,92 triệu + 20% trên thu nhập cá nhân.

1.2.5. Thuế suất 25%

Nếu thu nhập tính thuế trên 32 triệu đến 52 triệu một tháng thì có thuế suất là 25%. Như vậy thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp là 4,75 triệu + 25% trên tổng thu nhập cá nhân.

1.2.6. Thuế suất 30%

Nếu thu nhập tính thuế trên 52 đến 80 triệu một tháng thì có thuế suất là 30%. Vậy thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp là 9,75 triệu + 30% trên tổng thu nhập cá nhân.

1.2.4. Thuế suất 35%

Nếu thu nhập tính thuế trên 80 triệu một tháng thì thuế suất là 35%. Vậy thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 18,15 triệu + 35% thuế thu nhập cá nhân.

2. Kết luận

Trên đây là những hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET và quy đổi lương net sang Gross. Nếu doanh nghiệp hoặc công ty của bạn trả lương net thì hãy thực hiện những quy đổi như trên.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959