Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN sử dụng cho năm 2016

Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2015 mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay thì doanh nghiệp hướng dẫn cá nhân có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đó làm Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Theo mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN này người ủy quyền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về họ tên, quốc tịch, mã số thuế… để doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán thuế. Mẫu số 02 có nội dung cơ bản như các thông tin phía dưới

————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………………………………….. ;

Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các bạn có thể download mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN sử dụng cho năm 2016 tại đây để tiện cho quá trình sử dụng sau này.

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ với trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn để được trợ giúp. Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán online

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959