Giải đáp tình huống thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất

Giải đáp tình huống thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ mà mọi công dân Việt Nam phải chấp hành. Thế nhưng trong các thủ tục thường hay mắc phải các rắc rối. Bài viết sau đây sẽ giải đáp tình huống thuế thu nhập cá nhân thường gặp nhất.

Tham khảo:

Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2017 

Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập năm 2017

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN mới nhất

Tình huống thuế TNCN
Tình huống thuế TNCN

Trường hợp 1:

Nếu trong tháng của bạn sẽ có phát sinh thu nhập như thu nhập là 50 triệu đồng. Nhưng trong tháng các đơn vị sẽ chịu thuế là 30 triệu nhưng 20 triệu. Còn lại thì khi quyết toán mới được kê khai thì làm như vậy có bị phạt không.

Theo các điều 8 và khoản 2 điểm B từ thông tư 111/2013/TT-BTC. Hướng dẫn trong thời điểm xác nhận để thu nhập chịu thuế. Thì các thu nhập như tiền lương tiền công là thời điểm tổ chức cho cá nhân được trả thu nhập cho người để nộp thuế. Nếu người nộp thuế đã bổ sung hồ sơ nhưng không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp. Thì không phải lập các biên bản giải trình để bổ sung. Bên cạnh đó, nếu có số tiền thu nhập tăng thêm. Thì công ty phải lập hồ sơ bổ sung nếu chậm sẽ được tính mức nộp chậm theo quy định

Trường hợp 2:

Mỗi cá nhân đã làm việc 6 tháng đầu từ 1 doanh nghiệp cũng đã đăng ký giảm từ do hoàn cảnh. Nhưng cuối 6 tháng sau thì chuyển công ty khác. Thì có phải đăng ký lại các phần giảm trừ do gia cảnh hay không.

Theo điều 9 khoản 1 từ điểm I người nộp thuế TNCN chỉ phải đăng ký. Cũng như nộp hồ sơ trong một lân duy nhất và không phụ thuộc vào người đăng ký lần đầu. Căn cứ các quy định từ thông tư, các trường hợp đã đăng ký giảm trừ do gia cảnh sẽ nộp hồ sơ. Cũng như chứng minh cho đơn vị mới làm việc và các cá nhân đó vẫn được giảm từ tốt nhất.

Trường hợp 3:

Các các nhân thực hiện đăng ký cũng như các hồ sơ chứng minh cho các cơ quan đã chi trả thu nhập. Vậy khi có những sự thay đổi thì có cần phải nộp các hồ sơ khác cho các cơ quan đóng thuế hay không

Theo điều 9, khoản 1 điểm h2.1.1.2 của Bộ Tài chính là khi đăng ký đã có ngươi thay đổi tăng hay giảm. Thì người nộp thuế TNCN phải điều chỉnh. Cũng như thay đổi các thông tin về người chiu thuế với các cơ quan thuế. Cũng như người nộp thuế phải khai thuế trực tiếp với cơ quan, với các quy định trên. Thì người nộp thuế nếu có thay đổi hay bổ sung.

Trường hợp 4:

Nếu người lao động làm việc từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6 và có các thu nhập được tính thuế. Nhưng từ tháng 7 đến tháng 12. Thì số tiền không còn ở mức phải nộp thuế thì phải như thế nào?

Theo điều 26 thuộc khoản 1 thì các tổ chức dành cho cá nhân thu nhập chịu thuế không phát sinh các khấu trừ thuế hay không. Cũng như có trách nhiệm khai thuế phát sinh hay không phát sinh để được khấu trừ thuê tốt nhất. Căn cứ tại các quy định trên. Thì các cơ quan chi trả sẽ có một trách nhiệm khai quyết toán về thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại cá nhân nêu trên.

Bên cạnh đó cá nhân hay tổ chức đang thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì phải có trách nhiệm quyết toán về thuế. Cũng như làm thay cho các cá nhân được ủy quyền không được phân biệt có phát sinh có được khấu trừ thuế hay không. Nếu trường hợp các cá nhân không làm việc nữa thì vẫn phải kê khai các thu nhập trên mẫu  quyết toán.

Nếu bạn có những thắc mắc khác về thuế thu nhập cá nhân. Hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959