Danh mục: Kế toán tổng hợp

Chuyên mục Kế toán tổng hợp sẽ mang đến cho bạn các kiến thức liên quan đến công việc của kế toán tổng hợp và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan.

Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính như thế nào? Vì giới hạn thời gian cần phải nộp gấp báo cáo tài chính. Nhưng không biết làm cách nào thì giải pháp nộp gộp chính là cách tốt nhất. Nhưng không phải ai cũng biết mẫu công văn xin nộp gộp báo […]

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng như thế nào? Báo cáo tài chính là một trong những loại văn kiện giấy tờ vô cùng quan trọng. Đòi hỏi sự chính xác cao, và với sự phát triển công nghệ. Thì việc nộp báo cáo tài chính qua mạng trở nên phổ […]

Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Kế toán Việt Hưng chia sẻ về bài viết: Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày […]

Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

http://lamketoan.vn/

Thủ thuật đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Nắm được cách đọc, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa đối với những nhà quản lí tài chính. Mà với nhân viên kế toán, chủ doanh nghiệp cũng có tầm quan trọng đặc biệt Lập báo […]

Cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a–DNN

Cách lập Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu B01a–DNN Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn. Cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a–DNN. Trong mẫu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo phụ lục 2 của […]

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133

http://lamketoan.vn/

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133. Là một điều rất quan trọng đối với công tác quản trị. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây. Khi lập […]

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN năm 2017 Báo cáo tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá kết quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp. Do đó, nắm được cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu […]

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ như thế nào

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ như thế nào Việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước. Kế Toán Việt Hưng xin chia sẻ bài viết: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ như thế nào?. Áp dụng […]

Cách hạch toán Phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 theo TT 133

Cách hạch toán Phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Thông tư số 133 về chế độ ké toán được thay thế cho quyết định 48 năm 2006, với một số điều mục thay đổi. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu rõ hơn về cách hạch toán […]

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn các Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư mới ra đời này sẽ thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. […]