Hiểu hơn về công việc của kế toán xây dựng tại doanh nghiệp

Kế Toán Việt Hưng nhận được khá nhiều câu hỏi của của độc giả liên quan đến công việc của kế toán xây dựng cơ bạn là gì, làm kế toán xây dựng có khó không…. Chính vì thế hôm nay qua bài viết dưới đây Kế Toán Việt Hưng xin chia sẽ những kiến thức về kề toán xây dựng cơ bạn để bạn có thể nắm rõ hơn về kế toán xây dựng, cũng theo dõi bài viết nhé.

ke-toan-xay-dung-theo-doi-phan-tich-va-boc-tach-du-toan-cong-trinh

Kế toán xây dựng theo dõi, phân tích hợp đồng, bóc tách dự toán công trình

1. Tiến hành theo dõi các hợp đồng xây dựng

 • Khi công ty ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, công việc của kế toán là tiến hành phân tích hợp đồng xây dựng đã ký kết và các hạng mục cần chú ý như: Tổng giá trị của cả công trình, Hạn hạn để thi công công trình, bảo hành sau khi hoàn thành, hình thức thanh toán…

2. Thực hiện bóc tách phí dự toán của công trình

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp khi xây dựng: Tiến hành bóc tách riêng cho từng hạng mục chi phí nguyên liệu, vật liệu chi tiết, để có kế hoạch cụ thể lấy vật tư để xây dựng.
 • Bóc tác chi phí nhân công xây dựng trực tiếp, phần chi phí này để có thể kiểm soát được lương nhân công cần sử dụng cho 1 công trình đang thi công.
 • Bóc tách chi phi khấu hao tài sản cố định, chi phí mua công cụ dụng cụ và những chi phí mua ngoài khác.
 • Cuối cùng là chi phí may móc thi công công trình.

Công việc phát sinh sẽ có trong kế toán xây dựng cơ bản

1. Chi phí mua nguyên liệu, vật liệu trong quá trình xây dựng

 Kế toán xây dựng sẽ căn cứ vào bảng dự toán chi phí mua nguyên vật liệu để lấy hóa đơn đầu vào của nguyên vật liệu.

Và các bạn mới làm kế toán cần lưu ý những điểm sau:

 • Chi phí còn lại cần phải thanh toán trước khi tiến hành nghiệm thu công trình và thực hiện xuất hóa đơn.
 • So với các dự toán nguyên vật liệu ban đầu thì số lượng nguyên vật liệu được ghi trên hóa đơn cần phải bằng thấp hơn hay cao hơn 1 chút.
 • Dựa vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi công việc đưa nguyên liệu, vật liệu vào có đúng theo quy định ban đầu không.
 • Cần phải áp dụng cách tính giá xuất kho theo phương thức bình quân cuối kỳ, vì trong quá trình xây dựng việc nhập nguyên vật liệu sẽ xẩy ra liên tục.

2. Chi phí chi trả cho nhân công

 • Lên các hợp động lao động thuê nhân công làm việc theo thời vụ hoặc, hợp đồng khoán theo thời vụ.
 • Tiến hành lập bảng chấm công, thu chi trong quá trình thi công công trình để tiện việc theo dõi.
 • Hạch toán chi phí cho nhân công theo công trình 1 cách chi tiết và cụ thể.
 • Chi phí chi trả nhân công trực tiếp bao gồm những mục sau:Tiền lương chính của toàn bộ nhân công đang trực tiếp công việc thi công công trình, tiền lương phụ cho công nhân trực tiếp thi công, những khoản chi phí phụ cấp làm tăng ca, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm theo từng hạng mục công trình…, Ngoài ra còn những khoản chi phí thuê lao đồng bên ngoài khi đang thi công.

LƯU Ý

Các chi phí thuê nhân công trực tiếp sẽ không bao gồm:

– Tiền ăn giữa ca

– Những khoản trích bảo hiểm

– Kinh phí công đoàn theo quy định được tính trên chi phí phải trả cho nhân công trực tiếp thi công công trình.

Những mục này sẽ được liệt kê vào chi phí chung.

ke-toan-xay-dung-theo-doi-phan-tich-va-boc-tach-du-toan-cong-trinh

3. Chi phi quản lý chung trong quá trình xây dựng công trình

Chi phí quản lý chung trong xây dựng là toàn bộ chi phí nhằm phục vụ cho quá trình xây lắp gắn liền với mỗi đơn vị thi công như:

 • Các khoản chi phí tiền lương cho các nhân viên quản lý, tiền ăn và các khoản bảo biển cho nhân công.
 • Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, tri phi làm trại tạm thời cho nhân công ở.
 • Chi phí vật tư xây lắp như cuốc, xẻng, giàn giáo thi công….

4. Chi phí cho máy thi công công trình.

Tính khâu hao theo từng tháng.

Đối với những máy chuyên thi công cho nhiều công trình thì kế toán xây dựng đưa vào mỗi công trình sử dụng máy trong khoảng thời gian nhất định để phân bổ khấu hoa cho những công trình đó.

Trong những trường hợp khó xác định thì kế toán xây dựng tiến hành liệt kê chung phân bổ vào cuối mỗi tháng.

Tổng hợp, liệt kê các chi phí và tính giá thành của công trình

 • Trường hợp chỉ xuất hóa đơn 1 lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình:

Khi hoàn thành sẽ căn cứ vào các biên bản nghiệm thu để xác định được khối công việc đã hoàn thành để tiến hành xuất hóa đơn GTGT

 • Trường hợp phải xuất hóa đơn nhiều lần cho 1 công trình xây dựng thì kế toán sẽ căn cứ vào:

– Các biên bản nghiệm thu của mỗi giai đoạn của công trình

-> từ đấy để xác định được khối lượng công việc đã hoàn thành và tiến hành xuất hóa đơn GTGT.

– Sau khi công trình đã hoàn tất 100% kế toán sẽ tổng hợp lại các hóa đơn đã xuất cho từng giai đoạn của công trình

-> rồi thực hiện so sánh với tổng giá trị dự toán ban đầu cùng với hợp đồng xem có khớp về số liệu hay chưa.

Công việc vào cuối kỳ của kế toán xây dựng.

 • Xây dựng hệ thống bảo quản lưu trữ tất cả chứng từ phát sinh, sau này dễ tìm, dễ thấy và dễ lấy.
 • Đối chiếu thực tế phát sinh với dự toán ban đầu, chứng từ đầu vào từ đó lên kế hoạch cân đâu đầu vào.
 • Kiểm tra lại các công nợ cần phải thu, trả để kịp thời thanh hóa hoặc thu hồi nợ.
 • Vào mỗi tháng, quý, năm lập báo cáo tài trính, thuế.
 • Lập các báo cáo tài chính nội bộ đáp ứng yêu cầu của quản lý và cấp bên trên.
 • Xử lý các công việc khác có liên quán.
 • Xử lý linh hoạt khi giải trình số liệu với cơ quán thuế khi có yêu cầu.

Với những gì và Kế Toán Việt Hưng nêu trên sẽ giúp cho bạn phần nào trong quá trình làm kế toán xây dựng. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.