Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018

Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018 chính xác nhất

Các bạn nắm rõ thời hạn nộp các loại báo cáo trong năm 2018 để tránh bị chậm nộp nhé.

1. Đối với công ty mới thành lập

  • Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh: Nộp tờ khai môn bài chậm nhất là vào ngày cuối tháng đó
  • Đối với DN không có hoạt động sản xuất kinh doanh: Nộp tờ khai môn bài chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đăng ký kinh doanh.
Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018
Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018

Xem thêm: Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán mới nhất

2. Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018 đối với các DN mới thành lập và thành lập lâu nên theo dõi

ThángThời hạn nộpKê khai theo thángKê khai theo Quý

1

20/01/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2017

– Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có)

 

 

30/01/2018– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2017(Nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý: Quý IV/2017

– Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

– Tờ khai thuế GTGT quý IV/2017

– Tờ khai thuế TNCN quý IV/2017( Nếu có)

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2017

– Nộp tiền thuế TNCN tạm tính quý IV/2017

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2017

– Nộp tiền thuế môn bài 2018

2

20/02/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2018

– Tờ khai thuế TNCN theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

3

20/03/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2018

– Tờ khai thuế TNCN T2 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

30/03/2018– Quyết toán thuế TNCN cuối năm 2017

– Quyết toán thuế TNDN cuối năm 2017

– Bộ BCTC đầy đủ năm 2017

(Được gia hạn tới 2/04/2018)

– Quyết toán thuế TNCN cuối năm 2017

– Quyết toán thuế TNDN cuối năm 2017

– Bộ BCTC đầy đủ năm 2017

(Được gia hạn tới 2/4/2018)

4

20/04/2018-Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018

-Tờ khai thuế TNCN T3 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

30/04/2018

( Được gia hạn đến 02/05/2018 do trùng ngày CN và ngày lễ )

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính  quý 1/2018

– Nộp tiền thuế TNCN tạm tính quý 1/2018

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2018

– Lập tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2018

– Lập tờ khai quý 1/2018

– Lập Tờ khai thuế TNCN theo quý 1/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính và TNCN ( nếu có) phát sinh trên tờ khai

5

20/05/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2018

– Tờ khai thuế TNCN T4 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

6

20/06/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2018

– Tờ khai thuế TNCN T5 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

7

20/07/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2018

– Tờ khai thuế TNCN T6 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

30/07/2018)– Tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính  quý 1/2018

– Nộp tiền thuế TNCN tạm tính quý 1/2018

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN quý 2/2018

– Nộp tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2018

– Nộp thuế TNDN và TNCN tạm tính quý 2/2018.

8

20/08/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2018

– Tờ khai thuế TNCN T7theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

9

20/09/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2018

– Tờ khai thuế TNCN T8 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

10

20/10/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2018

– Tờ khai thuế TNCN T9 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

30/10/2018– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính

– Nộp tiền thúe TNCN quý 1/2018 nếu có

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN quý 3/2018

– Nộp tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2018

– Nộp thuế TNDN và TNCN tạm tính quý 3/2018.

11

20/11/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2018

– Tờ khai thuế TNCN T10theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

12

20/12/2018– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2018

– Tờ khai thuế TNCN T11 theo tháng đối với Các DN có số thuế TNCN trong tháng phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng.

Ghi chú: Trên đây là lịch nộp các tờ khai thuế. Nếu kỳ nào bị trùng vào ngày chủ nhật. Thì được gia hạn thêm 1 ngày. Tuy nhiên theo kế toán việt hưng các bạn cứ nộp trước một vài ngày để tránh nghẽn mạng, và chủ động công việc.

Khi nộp xong thì các bạn nên kiểm tra lại trên hệ thống thuế đã chấp nhận tờ khai chưa?. Nếu chấp nhận thì bạn in luôn tờ khai + Bảng kê chi tiết lưu riêng + Thông báo chấp nhận tờ khai của thuế để lưu 1 bộ hồ sơ nội bộ.

Trên đây là Chia sẻ của Việt Hưng về Thời hạn nộp các loại báo cáo năm 2018.

Nếu còn vấn đề thắc mắc, các bạn hãy bình luận dưới bài viết nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.