Mức phạt nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức phạt nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng kỳ

Bộ tài chính ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC. Quy định thời gian các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, theo tháng cho cơ quan quản lý thế trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là doanh nghiệp sẽ phải thực hiện báo cáo xem trong kỳ (tháng, quý). Đã sử dụng, xuất ra bao nhiêu hóa đơn. Có bao nhiêu hóa đơn vị hủy. Có bao nhiêu hóa đơn bị mất, thất lạc.

Tham khảo:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Xử lý mất hóa đơn đầu ra: Liên 1 và Liên 3 – Mức Phạt

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Hình thức nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Được quy định tại điều thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

1.1. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập. Doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế. Sẽ phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thực hiện trong suốt 12 tháng. Kể từ ngày thành lập doanh nghiệp. Hoặc kể từ ngày chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn. Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp. Hết thời gian yêu cầu, cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sẽ kiểm tra Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo kê khai thuế, nộp thuế và thông báo lại cho doanh nghiệp chuyển hình thức nộp báo cáo từ theo tháng sang theo quý. Còn nếu cơ quan thuế chưa có thông báo bằng văn bản cụ thể nào. Thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

1.2. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

Ngoài những doanh nghiệp được cơ quan thuế quản lý trực tiếp yêu cầu phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Thì những doanh nghiệp còn lại sẽ nộp báo cáo theo quý. Thời hạn nộp được quy định: Quý I nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/04. Quý II nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/07. Quý III nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30/10. Quý IV nộp báo cáo chậm nhất ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn cũng đều phải kê khai rõ ràng. Các doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nhập xuất, hủy, tồn,…Trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mình.

2. Mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Với quy định về thời gian nộp báo cáo. Mà doanh nghiệp nộp chậm hay không nộp sẽ bị xử phạt theo Điều 13 của thông tư 10/2014/TT-BTC như sau:

– Với hành vi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Từ 1 đến 5 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định sẽ bị phạt cảnh cáo.

– Với hành vi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ cũng sẽ bị phạt cảnh cáo.

– Với hành vi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Từ 10 đến 20 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

– Với hành vi nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày. Được coi là hành vi không nộp báo cáo gửi cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Kế toán Việt Hưng không chỉ là địa chỉ đào tạo kế toán có uy tín mà còn là địa chỉ cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về nghiệp vụ kế toán do doanh nghiệp. Website lamketoan.vn liên tục cập nhật những công văn, thông tư, nghị định hay những kiến thức về nghiệp vụ kế toán tại Việt Nam chuẩn nhất, nhanh nhất và mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *