Biên bản thu hồi hóa đơn GTGT

Lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT

Việc phải lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT là điều không thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp. Điều 20 thông tư 39/2014-TT-BTC hướng dẫn cách xử lý hóa đơn đã xuất bị sai sót.

Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn GTGT
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT

1. Mục đích của việc thu hồi hóa đơn

Khi kế toán viết sai hóa đơn giao cho khách hàng. Tuy nhiên hai bên phát hiện ra sai sót trước khi kê khai lên tờ khai thuế GTGT. Thì bên bán lập biên bản thu hồi hóa đơn, lấy lại  hóa đơn sai đã giao cho bên mua, và xuất lại hóa đơn mới theo quy định. Biên bản thu hồi hóa đơn được lập thành 2 bản, có xác nhận của hai bên, mỗi bên giữ 1 bản để lưu lại.

Nên xem: Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy bỏ

2. Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số ………/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày ……tháng…… năm 201.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………                   Chức vụ : ……………………….

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..      MST: ………………………

Do:…………………………………………………     Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn (Liên 2)  đã lập có mẫu số……., ký hiệu …………. số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn có mẫu số…., ký hiệu…………… số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn có thể download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn tại đây: Mau Bien ban thu hoi hoa don

Trong nội dung các khóa học kế toán của Lamketoan.vn có đầy đủ các vấn đề liên quan đến việc thu hồi hóa đơn GTGT và các vấn đề khác. Các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo các khóa học này để nâng cao kiến thức kế toán. Chúc các bạn thành công!

Đào tạo kế toán Lamketoan.vn

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959