Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn. Thì người bán hàng được sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT. Ở bài trước, trung tâm đào tạo kế toán – lamketoan.vn. Đã hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong đó doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng bảng kê do Công ty tự thiết kế và đảm bảo các nội dung thiết yếu theo quy định. Khi hàng hóa, dịch vụ có nhiều mặt hàng khác nhau để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Tham khảo:

cach-lap-bang-ke-kem-theo-hoa-don-gtgt

cach-lap-bang-ke-kem-theo-hoa-don-gtgt
Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

1. Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế

Phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm”. Và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang. Thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra. Đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

Các bạn có thể Download mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT bằng file Excel tại đây.

Trung tâm đào tạo kế toán – lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.