Nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh đối với lĩnh vực xây dựng

Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh | Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh phải nộp thuế GTGT của công trình đó cho cơ quan thuế địa phương. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những quy định về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh đối với lĩnh vực xây dựng.

thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh đối với lĩnh vực xây dựng

1. Thuế giá trị gia tăng vãng lai là gì?

– Có thể hiểu bán hàng hóa vãng lai là việc doanh nghiệp xuất bán hàng hóa tại tỉnh khác (không phải tỉnh mà doanh nghiệp có trụ sở chính).

– Là 1 hình thức thuế như thuế GTGT, tuy nhiên hình thức này chỉ khác với hình thức thuế GTGT ở chỗ khi thực hiện các hoạt động kinh doanh hay buôn bán , lắp đặt tại những tỉnh thành không thuộc nơi mình đăng ký sản xuất & làm việc chính, người ta hay gọi là ngoại tuyến thì thuế vãng lai sẽ được thực hiện ở các khoản này.

VÍ DỤ: Doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Bến Tre và gửi hàng hóa cho một đại lý ở TP. Hà Nội để bán hàng hóa đúng giá thì hình thức bán hàng này là bán hàng hóa vãng lai ngoại tỉnh (định nghĩa thuế giá trị gia tăng vãng lai là gì)

2. Các trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai

TRƯỜNG HỢP PHẢI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÃNG LAITRƯỜNG HỢP MIỄN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÃNG LAI
Lắp đặt những thiết bị kinh doanh ngoại tỉnh (trường hợp công ty ký hợp đồng & nhận cung cấp các hoạt động đến kinh doanh thì đó là một trong các hoạt động ngoại tỉnh)Hàng hoá được chuyển từ kho của công tytại trụ sở chính của bên mua (đây không phải là bán hàng vãng lai khác tỉnh)
Các dự án liên quan đến lắp đặt, xây dựng thi công công trình, bán hàng vãng lai ngoài địa phận tỉnhTrường hợp liên quan đến thuế giá trị gia tăng vãng lai là gì thì có thể hiểu nó không phải là những việc làm như thông qua các loại máy sửa chữa dịch vụ cho các dự án thuộc địa phận của tỉnh (đây là phục vụ cho nhu cầu của tỉnh)
Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 1, Điểm a Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11:

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên,và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh dưới 1 tỷ đồng chỉ phải đóng thuế GTGT thông thư ờng
Việc mua bán hay thuê mặt bằng cho các hoạt động kinh doanh sản phẩm hàng hoá tại các tỉnh, ngoại tỉnh nơi bạn đang sống thì cần phải nộp các khoản thuế vãng lai theo tỷ lệ vãng lai 2%– Là các hoạt động liên quan đến bán hàng tại kho ngoại tỉnh (1 trong những hoạt động phải cần đến thuế vãng lai).

– Nếu doanh nghiệp bán hàng hoá đang lữu trữ những thông tin chức năng nhiệm vụ kinh doanh thuộc những địa phận ngoài tỉnh thì công ty hay doanh nghiệp đó sẽ tiến hành kê khai những tài sản & nộp thuế tại những trụ sở chính tại nơi mình đăng ký mà không cần phải đóng những khoản thuế vãng lai.

VD:

Trường hợp Công ty TNHH Telim Corporation (trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác) trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư về việc xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh (bao gồm cả các hạng mục thi công xây dựng, bán và lắp đặt thiết bị, giám sát công trình), giá trị hợp đồng bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty TNHH Telim Corporation phải kê khai, nộp thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh cho cơ quan thuế quản lý tại Bắc Ninh theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính đổi với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT.

(Công văn 76589/CT-TTHT)

 

 

VD:

Trường hợp Công ty TNHH Telim Corporation ký hợp đồng thuê nhà thầu phụ (có trụ sở chính khác tỉnh, thành phố nơi có công trình xây dựng tại Bắc Ninh) để thực hiện một số hạng mục xây dựng, lắp đặt, cung cấp hàng hóa cho công trình xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh thì Nhà thầu phụ kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho cơ quan thuế quản lý tại Bắc Ninh theo quy định.

(Công văn 76589/CT-TTHT)

 

 

 3. Cách tính thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tại Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 1, Điểm e Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC trên thì thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được tính trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc tiêu thụ tại địa phương theo tỉ lệ:

– 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%

– 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính

4. Đâu là thời điểm nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

– Từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế,

– Tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

– Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”

(theo Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 1, Điểm c Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Trên đây là bài viết hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh đối với lĩnh vực xây dựng. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.