05 TH Hạch toán nộp trả, nộp phục hồi dự toán thực chi đơn vị HCSN

Nộp phục hồi dự toán thực chi | Kế toán là một trong những công việc rất phức tạp, không chủ dừng lại ở các hoạt động thanh toán những khoản thu – chi cho doanh nghiệp mà còn đòi hỏi ở các hệ thống đơn vị HCSN. Nghiệp vụ của một kế toán rất phức tạp hơn rất nhiều. Bài viết này của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề làm thế nào để phục hồi khoản chi sau, chi nhầm của đơn vị hành chính sự nghiệp.

1. Khôi phục dự toán là như thế nào ?

Khôi phục dự toán được hiểu là việc đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nộp trả kinh phí đã rút thực chi vào ngân sách của nhà nước, số kinh phí này được tiếp tục sử dụng (nguồn ngân sách này sẽ trả lại kho bạc nhà nước và phục hồi lại).

Nghiệp vụ khôi phục dự toán cũng sẽ thường xảy ra với những trường hợp như: rút thực chi cung cấp sai nội dung, sai tài khoản ngân hàng lúc này kho bạc nhà nước sẽ yêu cầu khôi phục lại để có thể làm lại thủ tục vào lần sau.

2. Cách định khoản đối với nộp phục hồi dự toán thực chi bị chi sai, chi nhầm

Nộp trả, nộp phục hồi cho kho bạc bằng tiền bởi vì chi sai hay chi chưa hết cần phải nộp lại nguồn ngân sách nhà nước: đây là trường hợp thu tiền mặt ở đơn vị chi sai (do sai tài khoản ngân hàng, đơn vị thụ hưởng, tiểu mục, nhầm mục,…) sau đó đơn vị cần phải nộp phục hồi lại cho kho bạc nhà nước. Cách thức hạch toán với trường hợp này như sau:

Trường hợp nộp phục hồi dự toán thực chi đã thực hiện việc rút tiền thông qua tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng sẽ được hạch toán:

Nợ TK 511 

Có TK 111, 112

Đồng thời lúc này kế toán cần phải ghi nhận:

Có TK 008 (008212, 008222): Ghi âm

Trường hợp nộp phục hồi dự toán thực chi đã rút thông qua hình thức chuyển khoản kho bạc nhà nước:

nộp phục hồi dự toán kinh phí thực chi 2
Chuyển khoản sai tài khoản, nhầm mục, tiểu mục, được kho bạc trả lại số tiền (tăng dự toán ở kho bạc) và thực hiện chuyển khoản lại

Nợ TK 5111

Có TK 6111: Nộp phục hồi – thực chi

Đồng thời lúc này kế toán cũng cần ghi nhận:

Có TK 008 (008212, 008222) : Ghi âm số tiền

Trường hợp Nộp trả, nộp phục hồi bằng tiền

(1) Nếu có thu hồi khoản chi sai bằng tiền thì vào Phiếu Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi hạch toán:

Nợ TK111, 112/Có TK 6111 (nếu nguồn thường xuyên) hoặc Có TK 6112 (nếu nguồn không thường xuyên): số tiền ghi dương.

Nghiệp vụ là giảm chi thực chi hoặc giảm chi tạm ứng.

nộp phục hồi dự toán kinh phí thực chi 3
Trường hợp có thu hồi khoản chi sai bằng tiền

(2) Nộp lại cho kho bạc thì vào Phiếu chi tiền nộp vào NH,KB hoặc Chi tiền gửi hạch toán:

Nợ TK 5111 hoặc 5112 /Có TK 111, 112: số tiền ghi dương

Nghiệp vụ là nộp phục hồi thực chi.

Nếu nộp lại là tiền tạm ứng chưa chi hết thì hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 111,112: số tiền ghi dương Nghiệp vụ là nộp phục hồi tạm ứng.

Sau đó bấm Cập nhật hạch toán Đồng thời sinh: Có TK 008212, 008222 : số tiền ghi âm hoặc Có TK 008211, 008221: số tiền ghi âm.

Nghiệp vụ phải chọn là đúng theo phát sinh thực tế:

– Nộp trả: là nộp cho KB luôn sau này không được rút về sử dụng tiếp.

– Nộp phục hồi: là nộp cho KB sau này được rút về sử dụng tiếp kinh phí này.

(*) LƯU Ý:

  • Để in được Giấy nộp trả ngân sách C2-05/NS thì bắt buộc phải hạch toán ở Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc Tiền gửi\Chi tiền gửi.

  • Nếu khi hạch toán nộp trả, nộp phục hồi mà không cập nhật đồng thời được TK Có 008.
nộp phục hồi dự toán kinh phí thực chi 5
Trường hợp nộp lại cho kho bạc

Sau khi nộp lại số tiền đã chi sai, nếu đơn vị được chi lại lần 2 thì thực hiện lập giấy rút và chi như bình thường.

LƯU Ý: Nghiệp vụ các bạn chọn cần đúng theo phát sinh thực tế:

– Nộp trả: các bạn cần hiểu là nộp cho kho bạc vĩnh viễn, sau này không được phép rút tiền về sử dụng tiếp.

– Nộp phục hồi: có nghĩa là đơn vị các bạn nộp cho kho bạc và sau này vẫn được phép rút về sử dụng tiếp nguồn kinh phí này.

– Khi có phát sinh về nghiệp vụ khôi phục dự toán, kế toán cần phải lập phiêu chi hay ủy nhiệm chi kèm cùng với giấy nộp trả kinh phí theo mẫu số C2 – 05/ NS để giao dịch nộp trả vào nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc với số kinh phí cần phải nộp lại.

VÍ DỤ: Vào ngày 20 tháng 10 năm 2022 đơn vị A nộp khôi phục số tiền dự toán đã rút thực chi: nguồn ngân sách huyện tự chủ theo khoản 072, tiểu mục 9201 với số tiền 35.000.000 VNĐ – kinh phí thường xuyên.

XEM THÊM:

Hỏi đáp về kế toán hành chính sự nghiệp dự án

Nguồn kinh phí hoạt động kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp TT107

Khóa học thực hành kế toán HCSN có thu

Trường hợp Nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước

Đầu năm đơn vị còn dư kinh phí đã tạm ứng từ năm trước nhưng chưa thanh toán.
Trong kỳ đơn vị thực hiện thanh toán với Kho bạc và được Kho bạc yêu cầu đơn vị nộp trả lại và không được chi tiếp trong năm, anh/chị lập phiếu chi tiền nộp trả:

  • Nợ TK 3371/Có TK 111, 112: Số tiền chưa chi hết – ghi dương. Nghiệp vụ là Nộp trả tạm ứng

Tại dòng hạc toán Đồng thời hạch toán:

Có TK 008111 (thường xuyên) hoặc Có TK 008121 (không thường xuyên): số tiền ghi âm. Nghiệp vụ là Nộp trả tạm ứng

hoặc:

  • Nợ TK 511/Có TK 111, 112: Nộp lại khoản đã chi nhưng không được quyết toán. Nghiệp vụ là Nộp trả tạm ứng

Tại dòng hạch toán Đồng thời hạch toán:

Có TK 008111 (thường xuyên) hoặc Có TK 008121 (không thường xuyên): số tiền ghi âm. Nghiệp vụ là Nộp trả tạm ứng

nộp phục hồi dự toán kinh phí thực chi 6
Nghiệp vụ nộp trả kinh phí tạm ứng chưa thanh toán của năm trước

LƯU Ý: Không nhấn cập nhật đồng thời mà tự gõ tay Có 008111 hoặc 008121, khi nhấn Cất phần mềm hỏi có muốn cập nhật đồng thời không nhấn Không.

– Trường hợp Ngân hàng trả lại số tiền khi có sai sót khi chuyển khoản

Hạch toán ngược lại bút toán khi chi tiền:

Nợ TK 112/Có TK liên quan.

XEM THÊM:

9 điểm khác biệt về tự chủ đơn vị HCSN giữa NĐ 60/2021 & NĐ 16/2015

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 trong đơn vị HCSN

Chia sẻ một vài điểm về sổ kế toán cần lưu ý trong đơn vị HCSN

3. Cách khôi phục khoản chi nhầm, chi sai của đơn vị HCSN

Để có thể nhập số khôi phục dự toán, các bạn kế toán cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

(1) Vào nghiệp vụ tiền mặt sau đó lập phiếu chi – phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc hay cũng có thể vào nghiệp vụ tiền gửi – chi tiền – chi tiền gửi. Ngoài ra, cũng có thể vào tổng hợp – chứng từ nghiệp vụ khác – chứng từ nghiệp vụ khác.

(2) Khai báo những thông tin về Phiếu chi:

BƯỚC 1: Điền thông tin chung về người nhận, địa chỉ, lý do chi.

BƯỚC 2: Điền thông tin trên chứng từ: ngày chứng từ, ngày hạch toán và số chứng từ.

BƯỚC 3: Tại tab hạch toán: 

+ Ghi chi tiết về chứng từ: tài khoản nợ, số tiền cần khôi phục, nguồn, chương và khoản, tiểu mục.

+ Nếu đã khôi phục tài khoản đã được rút thực chi: cần phải lựa chọn vào cột nghiệp vụ Nộp phục hồi – thực chi.

BƯỚC 4: ngay tại tab Thống kế; lựa chọn Hoạt động tương ứng.

BƯỚC 5: Chọn Cập nhật hạch toán đồng thời, lúc này phần mềm hệ thống sẽ tự động hạch toán TK Có – Số tiền âm tương ứng cùng nghiệp vụ đã lựa chọn.

nộp phục hồi dự toán kinh phí thực chi 7
Mẫu Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB

(3) Chọn Cất

(4) In mẫu số C2 – 05/ NS: Giấy nộp tra nguồn kinh phí theo Nghị định 11/2022/NĐ – CP ban hành.

LƯU Ý: Sau khi đơn vị đã nộp lại số tiền đã chi sai, và nếu đơn vị được phép chi lại lần 2 thì thực hiện việc lập giấy rút – chi như bình thường.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

nộp phục hồi dự toán thực chi 6
Hỏi đáp nghiệp vụ HCSN nộp phục hồi dự toán thực chi

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã chia sẻ đến mọi người về việc thực hiện hạch toán khoản chi sai, chi nhầm đơn vị hành chính sự nghiệp nộp phục hồi dự toán thực chi. Nếu còn nhiều vấn đề thắc mắc các bạn có thể tham gia vào khóa học kế toán thực hành tại trung tâm để được hướng dẫn chi tiết hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *