[Mới Cập Nhật] Bảng định mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Vì nhiều lý do mà nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn là tình trạng rất hay gặp hiện nay ở các doanh nghiệp. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật mới nhất mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn nhé. 

mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn
Bảng định mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

1. Thời gian quy định nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Thời gian quy định nộp báo cáo sử dụng hóa đơn của mỗi doanh nghiệp khác nhau, được phân loại theo tháng hoặc quý tùy thuộc vào điều kiện và quy định riêng. 

– Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng

Đối tượng: những Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

(Có quy định tại TT 119/2014/TT-BTC ở Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn: chậm nhất vào 20 tháng sau

– Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý:

Đối tượng: những Doanh nghiệp còn lại không thuộc loại rủi ro cao về thuế

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn: chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.2. 

2. Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn 

Theo Điều 13, Thông tư số 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm từ 1 ngày đến ngày thứ 10

– Phạt từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ khi chậm nộp từ 10 ngày

– Phạt tiền từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ khi chậm nộp từ 20 ngày trở lên

– Phạt tiền từ 200.000đ đến 1.000.000đ đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý:

– Doanh nghiệp lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ phải nộp phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng

– Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

– Trường hợp DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo thì không bị xử phạt.

Nhưng: Kể từ ngày 1/8/2016 theo Nghị đinh 49 và Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 15/12/2016 quy định:

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

Trên đây là thời gian nộp báo cáo sử dụng hóa đơn và mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn mà kế toán cần phải lưu ý. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.