Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT hay không

Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT hay không

Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT hay không?. Có phải kê khai thuế GTGT không?. Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn sẽ giải đáp các vướng mắc về đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT hay không
Ví dụ về hóa đơn GTGT (Ảnh minh họa)

1. Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá có xuất hoá đơn GTGT không?

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng. Căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán. Cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
– Lập hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán. Và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau
– Lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua. Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Lưu ý:

Nếu số lượng và và doanh số hàng hoá bán ra lớn. Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Nếu hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau. Phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.”
(Theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

2. Có phải kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá:

– Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ. Hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý. Hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
– Đối với các hình thức đại lý khác. Thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý. Hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”
(Theo Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Kết luận:

Như vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:
– Khi xuất hàng thì xuất hoá đơn GTGT luôn.
– Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Kèm theo Lệnh điều động nội bộ. -> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua. Đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi bán -> DN gửi bán lập hoá đơn GTGT.

Lưu ý:

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành.

Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý. Nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Khoản hoa hồng nhận được xử lý như sau:

– Đại lý sẽ lập 1 hóa đơn giao cho DN có hàng gửi bán, trên đó ghi:
Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán. Thuế GTGT theo thuế suất 10%.
– Đại lý kê khai hoá đơn đó vào PL 01-1/GTGT.
– DN gửi hàng kê khai vào PL 01-2/GTGT và hạch toán chi phí bán hàng.

Theo: Lamketoan.edu.vn

Có 1 bình luận

  1. Ngọc Diễm đã viết:

    Công ty mình làm về du lịch. Trong các tour sẽ có mua bảo hiểm cho khách, bên mình thu tiền của khách và được hưởng 20% hoa hồng trên tổng doanh thu. Hàng tháng bên Bảo hiểm sẽ xuất hóa đơn gửi về cty mình yêu cầu thanh toán, còn phần hoa hồng bên cty mình được hưởng thì kế toán xuất trả về cho bên BH. Vậy cho mình hỏi hóa đơn bên cty mình xuất có 10% VAT không hay là là không chịu thuế?
    Cám ơn bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.