Phương thức cách viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán

Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách xuất hoá đơn giảm giá hàng bán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong Hợp đồng kinh tế. Việc giảm trừ này được thực hiện sau ghi nhận doanh thu trước đó.

xuất hóa đơn giảm giá hàng bán
Phương thức cách viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán

1. Áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

(Khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

(Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

(Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014)

2. Bộ chứng từ

Gồm chứng từ kế toán và chứng từ gốc.

  • Khi phát sinh giảm giá hàng bán thì bên mua và bên bán làm biên bản giảm giá hàng bán. Sau đó bên bán sẽ xuất HD giảm giá hàng bán cho bên mua.
  • Kế toán bên bán lập PKT giảm giá hàng bán:

Nợ 5212

Nợ 33311

      Có 131

3. Cách viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán 

– Sau khi xuất HĐ bán hàng và đã ghi nhận doanh thu, phát hiện ra hàng chất lượng kém, không đúng quy cách trong HĐ.

– Hai bên mua và bán làm biên bẩn giảm giá hàng bán.

– Bên bán xuất hóa đơn  giảm giá hàng bán cho bên mua: Trên HĐ ghi:

  • Phần hàng hóa dịch vụ ghi: Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế của sản phẩm A theo HĐ số….ký hiệu….. ngày ….
  • Số lượng: Số lượng sản phẩm giảm giá ( Số lượng đã xuất trước đó).
  • Đơn giá: Ghi đơn giá giảm ( Ví dụ: Trên biên bản giảm giá hàng bán ghi Điều chỉnh giảm giá 1000 đồng/ cái thì đơn giá ở đây là 1000 đồng).

3. Ví dụ hình ảnh cách viết HD giảm giá hàng bán

  • Trước đó công ty ABC xuất HĐ bán hàng cho công ty TNHH A:
xuất hóa đơn giảm giá hàng bán
Hình 1. Hoá đơn 1

 

  • Sau khi thấy máy tính không đúng mẫu mã giống như thỏa thuận trong hợp đồng, bên mua và bên bán thống nhất lập biên bản giảm giá 1000.000 đồng/ cái.
  • Kế toán bên bán viết và xuất HD giảm giá hàng bán cho bên mua như sau:

 

xuất hóa đơn giảm giá hàng bán
Hình 2. Hoá đơn 2

Trên đây là toàn bộ chia sẻ về cách viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán phía Trung tâm Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn nhà kế trong việc xử lý công việc với các loại hoá đơn.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959