Cách viết hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng

Cách viết hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng như thế nào?

Hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng nói riêng hay các lĩnh vực khác nói chung có yêu cầu nghiêm ngặt về thời điểm xuất hóa đơn, cách viết hóa đơn. Bài viết này Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn những công việc quan trọng nhất.

Cách viết hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng
Một mẫu hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng. (Ảnh minh họa)

Có thể bạn đã biết, hiện nay các vấn đề liên quan đến hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng đều phải căn cứ theo thông tư 39/2014/TT-BTC (viết tắt là thông tư 39). Trong thông tư này có quy định rất nhiều vấn đề quan trọng mà chúng ta cần xem xét dưới đây.

1. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT

Căn cứ vào khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều
– Nếu DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Chú ý:

– DN xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. Phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.
Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.

– Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn điều chỉnh, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

– Các vấn đề này đã được chúng tôi nêu ra trong các bài viết trước. Để hiểu rõ bạn nên xem lại các bài viết tại đây:

2. Thời điểm xác định thuế GTGT

Căn cứ vào khoản 5 điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

3. Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN:

Căn cứ theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

“Điều 5. Doanh thu
3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:
m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.”

4. Cách tính thuế TNDN tạm tính nếu thu tiền trước theo tiến độ:

4.1. Căn cứ theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

“- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN tạm nộp là thời điểm thu tiền của khách hàng, cụ thể:
+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế TNDN theo doanh thu trừ chi phí.
+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm.

4.2. Khi bàn giao bất động sản

Doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNDN và quyết toán lại số thuế TNDN phải nộp. Trường hợp số thuế TNDN đã tạm nộp thấp hơn số thuế TNDN phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế TNDN đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn lại số thuế đã nộp thừa.

4.3.Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu ứng trước và tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ. Và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền. Doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế TNDN.”

Như vậy:

– Các khoản tạm ứng không được xuất hóa đơn mà chỉ theo dõi công nợ 131.
– Khi nào xuất hóa đơn thì phản ánh doanh thu.

Khi viết hóa đơn GTGT, loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn) => gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn => Thanh toán xuất hóa đơn luôn.

Giai đoạn 1:

– Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1
– Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1
– Bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1
=> Xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 1.

Giai đoạn 2:

– Biên bản nghiệm thu giai đoạn 2
– Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 2
– Bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2
=> xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 2……………….cho đến khi kết thúc công trình.

=> Kết thúc công trình = Các giai đoạn cộng lại:
– Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
– Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành
– Bảng quyết toán khối lượng công trình
=> Xuất hóa đơn GTGT phần còn lại + thanh lý hợp đồng

Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý:

= > Mỗi lần ứng là chủ đầu tư đều yêu cầu xuất hóa đơn mới cho tạm ứng. Do đó để hợp thức hóa tiền tạm ứng cho các hóa đơn xuất ra thì làm:
– Biên bản nghiệm thu.
– Xác nhận giai đoạn theo dạng cuốn chiếu kiểu này cho đúng luật chế độ sử dụng hóa đơn
– Loại công trình hoàn thành đại cục.

=> Tức bên thi công phải thi công xây dựng hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

=> Kết thúc công trình:
– Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
– Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.
– Bảng quyết toán khối lượng công trình
=> Xuất hóa đơn GTGT + thanh lý hợp đồng

5. Ví dụ cụ thể viết hóa đơn GTGT trong công ty xây dựng

Ngày 15/01/2014 Công ty xây dựng Hoàng Long nhận thầu  Công trình A có tổng giá trị là 11.000.000.000đ ( giá này đã bao gồm thuế GTGT 10%). Thời gian thi công là 9 tháng

Giai đoạn 1:

Ngày 15/04/2014 sau khi lập biên bản nghiệm thu với giá trị là 5.000.000.000đ ( đã bao gồm thuế GTGT).

Giai đoạn 2:

Ngày 20/07/2014 Lập biên bản nghiệm thu với giá trị là  4.000.000.000đ

Giai đoạn 3:

15/09/2014: Lập biên bản nghiệm thu với giá trị là 2.000.000.000đ

Vậy kế toán căn cứ vào biên  bản nghiệm thu để viết hoá đơn hoàn thành khối lượng công việc căn cứ yêu cầu trên:

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu

– Căn cứ vào khối lượng hoàn thành bàn giao

– Căn cứ vào bảng quyết toán khối lượng

a. Hoá đơn giai đoạn 1

– Doanh thu : 4.545.454.545

– Thuế VAT:   454.545456

b. Hoá đơn giai đoạn 2

– Doanh thu: 3.636.363.636

– Thuế VAT:  363.636.364

c. Hoá đơn giai đoạn 3

– Doanh thu: 1.818.181.818

– Thuế VAT:  181.818.182

Sau 3 giai đoạn thi công thì kết thúc công trình cần có các hồ sơ sau

– Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng

– Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành công việc

– Biên bản thanh lý hợp đồng

– Các giấy tờ liên quan bảo hành công trình liên quan của ngân hàng

Nếu bạn còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến kế toán xây dựng thì hãy tham gia khóa học kế toán xây dựng tại lamketoan.vn. Trong khóa học này Lamketoan.vn sẽ giúp bạn am hiểu tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Với cam kết hiệu quả cao nhất chỉ sau 15 buổi học bạn đã có thể lên BCTC hoàn chỉnh.

Mọi thắc mắc hãy gửi vể cho chúng tôi!

Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.