Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động

Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Hiểu về Luật Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tham khảo:

Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3385 theo TT133

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2017 mới nhất

1. Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp – những điều cần biết

Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp là Luật số 38/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2013. Luật này có nội dung phạm vi điều chỉnh là quy định chính sách hỗ trợ việc làm, thông tin về thị trường lao động, cấp chứng chỉ, kỹ năng nghề quốc gia, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm…

Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động
Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động

1.1. Những nội dung quan trọng được quy định

Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp có tổng cộng 7 Chương với 62 Điều. Trong đó, các nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm:

– Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở nông thôn,

– Thông tin thị trường lao động,

– Chính sách hỗ trợ tạo việc làm,

– Tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.

1.2. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm gồm các nội dung:

– Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm,

– Chính sách việc làm công,

– Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động khu vực nông thôn.

Luật số 38/2013/QH13 có hẳn một chương riêng dành cho nội dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Đó là Chương 6. Chương này có 5 Mục, có đến 19 Điều. Chương 6 được soạn thảo với các nội dung:

– Nguyên tắc, đối tượng

– Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Để duy trì việc làm cho người lao động

– Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Ý nghĩa của Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

2.1. Tránh tình trạng bóc lột sức lao động

Ở nước ta cũng như một số quốc gia đang phát triển khác. Hiện nay, nhu cầu về việc làm khá cao. Tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động không tìm được việc làm hoặc thất nghiệp, mất việc không ngừng tăng. Trong khi đó, còn không ít người lao động thiếu kiến thức, chưa am hiểu nhiều về pháp luật quy định chế độ việc làm. Tình trạng bóc lột sức lao động vẫn còn tiếp diễn. Chính sách, chế độ đào tạo nghề còn nhiều vấn đề phức tạp. Gây khó khăn cho người học nghề, trong khi học nghề là cơ sở để tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập…Chính vì những lí do đó, Luật
việc làm và bảo hiểm thất nghiệp đã ra đời.

Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động
Luật Việc Làm Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động

Người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm. Đều cần biết và tìm hiểu kỹ về nội dung của Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

2.2. Bảo vệ thu nhập của người lao động khi thất nghiệp xảy ra

Nói về nội dung bảo hiểm thất nghiệp. Nhiều người cho rằng không nên đề cập đến vấn đề thất nghiệp. Vì đi làm việc mà nhắc đến thất nghiệp là đề cập việc kém may mắn. Thật sự, thất nghiệp là vấn đề không ai mong muốn. Nhưng chúng ta điều phải thừa nhận rằng bản thân không thể lường trước được mọi tình huống, mọi thay đổi liên quan đến công việc làm của mình. Nhất là như hiện nay, diễn biến thị trường và tình hình kinh tế thế giới luôn luôn có những biến động.

Trước tác động đó, nhiều công ty, doanh nghiệp khó tránh làm ăn khó khăn, thu hẹp quy mô kinh doanh, sản xuất và nhân công, lao động. Kể cả đối với lao động ở lĩnh vực công. Thì cũng có thể xảy ra tình trạng thay đổi, mất việc làm cho sự giải tán, sáp nhập tùy theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Do đó, người lao động dù làm việc ở lĩnh vực nào (công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh), khu vực nào ( hành chính công, sự nghiệp…). Đều cần trang bị bảo hiểm thất nghiệp và cần sự bảo trợ của luật bảo hiểm thất nghiệp. Mức độ bồi thường thiệt hại có thể cao hoặc thấp tùy trường hợp. Nhưng khoản trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp rất có ý nghĩa với mỗi người trong thời gian đang tìm kiếm việc làm mới và ổn định lại cuộc sống.

Kế toán Việt Hưng với đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín không những am hiểu về chuyên môn kế toán. Mà còn có kiến thức pháp luật ở các lĩnh vực quan trọng như việc làm, lao động, kinh doanh chắc chắn là đối tác đáng tin cậy cho mọi doanh nghiệp, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.