[CẬP NHẬT] Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH mới nhất

Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH | Trong quá trình tham gia BHXH không tránh khỏi sai sót lần đầu hay có những thay đổi mới thì việc khai báo lại thông tin tới cơ quan BHXH là kịp thời & quan trọng, cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu thủ tục & các mẫu tờ khai có hướng dẫn chi tiết.

tờ khai điều chỉnh thông tin bhxh
[CẬP NHẬT] Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bhxh mới nhất

1. Thủ tục hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH

(1) Trường hợp người lao động

– Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

– Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
 • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng

(2) Trường hợp đơn vị

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS)

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2. Mẫu TK1-TS | Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH – BHYT

 Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………….

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): …………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

…………………………………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: ………….

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: ……………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):         

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ……… / ………. [03]. Mã số BHXH: ……………………….

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………………….

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI VỀ | Mẫu TK1-TS: Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH – BHYT

3. Mẫu TK3-TS | Mẫu tờ khai đơn vị tham gia điều chỉnh BHXH – BHYT

Mẫu TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………………………….………………………………..…………………….

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………….……………………………………………………

[03]. Mã số thuế: ……………………………….………………………………..…………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………….…………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………………….………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………….………………………………………………

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email ……………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □        [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………….…………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI VỀ: Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin BHXH – BHYT

4. Mẫu bảng kê thông tin | Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1):  ……………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

TTHọ và tênMã số BHXHTên, loại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhNgày văn bản có hiệu lựcCơ quan ban hành văn bảnTrích yếu văn bảnTrích lược nội dung cần thẩm định
12345678910
……………
……………
……………
……………
……………

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TẢI VỀ : Mẫu D01-TS:Mẫu bảng kê thông tin

5. Mẫu Danh sách lao động tham gia các bảo hiểm

Tên đơn vị: .……………………………

Mã đơn vị: .……………………………..

Địa chỉ: ….……………………………….

Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG Số: …………… tháng ……….năm……

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

STTHọ và tênMã số BHXHCp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcTiền lươngTừ tháng, nămĐến tháng, nămGhi chú
Hệ số/Mức lươngPhụ cp
Chức vụThâm niên VK (%)Thâm niên ngh (%)Phụ cấp lươngCác khon bổ sung
ABC12345678910
ITăng           
1.1Lao động
INguyễn Thị A123456789Phó Chánh thanh tra Sở A4.740.4019%06/201509/2015Số 11/QĐ-Sở A
2Nguyễn Văn BThanh tra viên Sở A3.335%06/201509/2015Số 12/QĐ-Sở A
1.2Tiền lương
1Nguyễn Văn C22223333334.980.4029%02/201509/2015…..
 Cộng tăng           
IIGim           
II.1Lao động
II.2Tiền lương
IIIKhác
 Cộng gim           

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: ………………………………….

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………………………………….

 

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẢI VỀ | Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia 

THAM KHẢO: Hơn 60 Khoá học kế toán Online 1 Kèm 1 Trực tiếp

Trên đây Kế toán Việt Hưng có những chia sẻ mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin bhxh mới nhất đã có sửa đổi, bổ sung mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn cần – Nếu có thắc mắc chương trình học cũng như định hướng nghiệp vụ kế toán chiến lược thời gian ngắn giúp bạn thu về kinh nghiệm thực tế nhanh chóng!

 

Có 2 bình luận

 1. Minh Phạm đã viết:

  Liên quan tới bhxh ai rành chỉ giúp e vs ạ. Trường hợp bạn e tham gia bhxh 2/2019 đến tháng 5/2021 bạn nghỉ cônng ty, trong khi đó tháng 4/2021 bạn có em bé nên qua tháng 5 bạn nghỉ làm luôn. Vậy trường hợp của bạn có đc hưởng bhts k ạ? Nếu đc bạn cần nộp hs gì? 

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

   Trường hợp của bạn của bạn theo mình hiểu là tháng 4/2022 bắt đầu có bầu. Như vậy là không được hưởng BHTS nhé. Vì theo quy định để hưởng BHTS là phải đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

   Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.