Lịch nộp các loại báo cáo thuế từ tháng 7 – 12 năm 2016

Các kế toán cần nắm rõ lịch nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

Lịch nộp các loại báo cáo thuế 
Lịch nộp các loại báo cáo thuế

A. Lịch nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2016:

1. Đối với DN đang hoạt động

– Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. Thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau.

Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là 30/1

– Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

2. Đối với DN mới thành lập

– DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

3. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài

– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN

– Nếu DN có chi nhánh: Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố. Thì nộp tập trung tại Công ty. Nếu khác tỉnh, thành phố. Thì nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

Chi tiết mời các bạn xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài

B. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10. Kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90. Kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

Chi tiết bạn có thể xem thêm tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

– Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Từ quý IV/2014 trở đi thì các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa, mà chỉ tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền.

C. Lịch nộp các loại báo cáo thuế từ tháng 7 – 12 năm 2016

ThángThời hạn nộpDành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

720/7/2016Tờ khai Thuế GTGT T6/2016

Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)

30/7/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

820/8/2106Tờ khai Thuế GTGT T7/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)

920/9/2016Tờ khai Thuế GTGT T8/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)

10

 

20/10/2016Tờ khai Thuế GTGT T9/2016

Tờ khai Thuế TNCN T9/2016 (nếu có)

 

30/10/2016

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

1120/11/2016Tờ khai Thuế GTGT T10/2016

Tờ khai Thuế TNCN T10/2016 (nếu có)

1220/12/2016Tờ khai Thuế GTGT T11/2016

Tờ khai Thuế TNCN T11/2016  (nếu có)

Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.