Đâu là các đối tượng không chịu thuế GTGT 2022

Hiện nay, các doanh nghiệp hầu như sử dụng hóa đơn điện tử có mã được cấp bởi Cơ quan Thuế hay là sử dụng loại hóa đơn không có mã của Cơ quan Thuế với những mặt hàng không chịu Thuế giá trị gia tăng hay là nhóm hàng có mức thuế giá trị gia tăng bằng 0%. Và chúng ta thường suy nghĩ, đặt câu hỏi những loại hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất 0% có cần phải kê khai hay không?

Nếu có kê khai thì cách thức kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng 0% như thế nào? Bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng 0%.

Đâu là các đối tượng không chịu thuế GTGT 2022

Các bạn cần phải lưu ý, có tất cả 3 trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng 0, những trường hợp đó bao gồm:

– Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng.

– Hóa đơn chịu thuế suất 0%.

– Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp Thuế giá trị gia tăng.

Đối với 3 trường hợp được nêu trên, sẽ có chung một điểm đó chính là: Thuế giá trị gia tăng phải nộp là không có hay là bằng không. Nhưng đối với đầu vào thì có được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng hay không là khác nhau. Chính vì vậy, các bạn kế toán viên cần nắm rõ, kỹ những trường hợp trên, tránh được những sai sót trong quá trình khấu trừ Thuế giá trị gia tăng.

Những trường hợp được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ gồm 3 trường hợp được nêu trên, nếu các bạn kế toán viên không nắm rõ thì rất dễ sai sót trong quá trình khấu trừ Thuế giá trị gia tăng. Trung tâm kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này:

1. Hóa đơn không chịu Thuế giá trị gia tăng:

Đối với hóa đơn không chịu Thuế giá trị gia tăng cũng đã được quy định rất rõ ràng theo Điều 4 Thông tư 219/2013/TT–BT và khoản 2 điều 1 Thông tư 26/2015/TT–BTC quy định như sau:

Trường hợp nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?
Trường hợp nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?

– Những đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng bao gồm: 

+ Đối tượng về sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản.

+ Những đối tượng chuyển quyền sử dụng đất.

+ Đối tượng nằm trong dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh về chứng khoán.

+ Đối tượng thuộc dịch vụ y tế, dịch vụ thú y.

+ Những đối tượng theo quy định của Pháp luật về dạy học và dạy nghề.

+ Phần mềm máy máy tính sẽ bao gồm những sản phẩm về phần mềm và dịch vụ phần mềm theo đúng quy định của Pháp luật ban hành.

Theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT–BTC quy định rõ Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng. 

* Vậy Thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ chính là thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh về hàng hóa, dịch vụ – đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ: Khách sạn DT có kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng (không chịu thuế giá trị gia tăng). Trong tháng 5/2022 có phát sinh hóa đơn đầu vào là chi phí mua bàn ghế với đơn giá 50.000.000 VNĐ, thuế giá trị gia tăng: 5.000.000 VNĐ.

==> Khách sạn DT sẽ không được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng 5.000.000 VNĐ, mà phải hạch toán vào nguyên giá hay chi phí.

2. Hóa đơn chịu thuế giá trị gia tăng 0%:

Đối với mục hóa đơn chịu thuế giá trị gia tăng 0% theo Điều 9 Thông tư 219/ 2013/TT-BTC quy định rõ:

– Thuế suất 0% được áp đụng đối với những trường hợp:

+ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

+ Hoạt động xây dựng và lắp đặt những công trình ở nước ngoài hay trong khu phi thuế quan.

+ Vận tải về quốc tế.

+ Hàng hóa, dịch vụ nằm trong diện không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu.

– Thuế giá trị gia tăng đầu vào của những hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào cũng không được bồi thường hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

– Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành

+ Thuế giá trị gia tăng đầu vào của những mặt hàng hóa, dịch vụ kể cả tài sản cố định, sử dụng đồng thời cho việc sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch chịu thuế hay không chịu thuế giá trị gia tăng thì sẽ chỉ được khấu trừ duy nhất ở thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng vào việc sản xuất kinh doanh, hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Những cơ sở đang kinh doanh phải có hạch toán riêng về thuế giá trị gia tăng đầu vào kể cả được khấu trừ Thuế hay không được khấu trừ Thuế.

+ Với những trường hợp doanh nghiệp, đơn vị không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được khấu trừ với tỉ lệ % giữa doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng, doanh thu không phải kê khai và tính nộp thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của dịch vụ, hàng hóa đã bán ra ( trong đó sẽ bao gồm tính cả doanh thu không phải kê khai và tính nộp Thuế nhưng không hạch toán riêng được).

+ Đối với những trường hợp cơ sở kinh doanh về hàng hóa, dịch vụ chịu Thuế hay không chịu Thuế giá trị gia tăng theo hàng tháng/quý tạm phân bổ vào sổ Thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ ngay trong tháng/quý đó, cuối năm cơ sở kinh doanh sẽ phải thực hiện việc tính phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong năm kinh tế để kê khai và điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/ quý.

Hóa đơn chịu thuế giá trị gia tăng 0%

* Chúng ta có thể hiểu, thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Và sẽ không được khấu trừ nếu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng việc sản xuất kinh doanh với những mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ:

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ may mặc TAP hoạt động về sản xuất may mặc xuất khẩu và dịch vụ đào tạo công nhân may. Đối với trường hợp này, công ty sẽ chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

+ Hoạt động sản xuất may mặc công ty sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng là 10% nhưng hoạt động sản xuất này là xuất khẩu nên chịu thuế 0%.

+ Dịch vụ đào tạo công nhân may sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trong quý II/ 2022 công ty cổ phần đầu tư dịch vụ may mặc TAP có phát sinh hóa đơn đầu vào như sau:

+ Chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất may áo thun là 150.000.000 VNĐ, thuế giá trị gia tăng: 15.000.000 VNĐ (hoạt động này sẽ được được khấu trừ thuế giá trị gia tăng).

+ Chi phí mua đồ dùng phục vụ cho dịch vụ đào tạo 5.000.000 VNĐ thuế GTGT: 500.000 VNĐ (chi phí trong khoản này sẽ không được khấu trừ).

3. Hóa đơn không phải kê khai hay tính nộp thuế GTGT:

Đối với trường hợp này, dựa theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT–BTC quy định:

– Trường hợp nhận tiền hỗ trợ, tiền thưởng hay tiền bồi thường bằng tiền.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ việc buôn bán những sản phẩm trồng trọt, thủy hải sản nhưng chưa chế biền thành những sản phẩm khác hay là chỉ mới sơ chế thông thường cho hợp tác xã hay doanh nghiệp trong khâu kinh doanh thương mại.

– Góp vốn bằng tài sản để thành lập nên doanh nghiệp.

– Điều chuyển tài sản giữ những đơn vị hạch toán phụ thuộc ở doanh nghiệp.

– Những khoản thu hộ không liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

– Doanh thu hoa hồng của những đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý buôn bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Ví dụ:

Hợp tác xã BTP nhận được số tiền hỗ trợ từ bảo hiểm do dịch bệnh là 5.000.000 VNĐ, thì hợp tác xã BTP sẽ lập chứng từ thu và sẽ không phải kê khai hay nộp thuế GTGT đối với khoản tiền này.

Trên đây, Kế Toán Việt Hưng vừa cung cấp thông tin về các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2022, hi vọng đây là thông tin hữu ích giúp kế toán viên làm việc hiệu quả nhất. Bạn còn bất cứ câu hỏi liên quan về thuế giá trị gia tăng, tham gia ngay CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để được hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất.

Có 2 bình luận

 1. Diệp Ngô đã viết:

  E loay hoay phát hành mấy cái đều bị lỗi hóa đơn không hợp lệ sai hình thức áp dụng hóa đơn. Cks bên e mới nâng cấp, đã gửi thông báo đến cqt và có mail chấp nhận rồi

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

   Trường hợp này bạn gọi nhà cung cấp người ta xử lý. CKS mới nâng cấp nó thường hiện cả CKS cũ mà phần mềm thường auto chọn CKS cũ đó. Bạn thử kích vào chỗ CKS xem có 2 loại thì chọn CKS mới là dc. Mình cũng gặp nhiều TH bị vậy, bạn thử xem dc k nhé

   Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *