Mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khi thay đổi thông tin khai thuế doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Để cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh và cập nhật thông tin.

Nếu doanh nghiệp quên hoặc chậm trễ trong việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Thì doanh nghiệp đó sẽ phải chịu mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Tham khảo:

Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng

Mức phạt không lập hóa đơn GTGT khi bán hàng, dịch vụ

1. Những thông tin về mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
Mức phạt nộp chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nếu nộp chậm mẫu thông báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế. Thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điều 7 của thông tư 166/2013/TT/BTC – Quy định chi tiết về xử phạt hành chính đối với việc kê khai thuế như sau:

– Chậm nộp mẫu thông báo từ 1 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo (Nếu có tình tiết giảm nhẹ)

– Chậm nộp từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt 700.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền tối thiểu không dưới 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng. Thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 1000.000 đồng. Trừ trường hợp nộp chậm trong vòng 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Nếu nộp chậm trên 30 ngày sẽ thực hiện mức phạt tiền 1.400.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt sẽ không dưới 800.000 đồng. Hoặc có tình tiết tăng nặng thì không quá 2.000.000 đồng.

2. Các phương pháp xử lý và hướng dẫn người nộp thuế

2.1. Trường hợp người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng

Đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế, đã thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp theo hình thức không dùng tiền mặt và đáp ứng được điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thì sẽ được kê khai và khấu trừ hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp người nộp thuế không sử dụng tài khoản ngân hàng

Đối với trường hợp người nộp thuế không sử dụng tài khoản ngân hàng. Nếu không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo quy định để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước sẽ phải nộp phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng.

2.2.1. Không thực hiện việc thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế

+ Nếu nhà cung cấp không thực hiện việc thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản ly trực tiếp. Thì nhà cung cấp sẽ phải chịu xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan và không được hạch toán chi phí được trừ để tính thuế TNDN.

2.2.2. Đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng nhưng quá hạn quy định

+ Nếu nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản ly trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định. Nhưng quá thời hạn quy định, hoặc người nộp thuế đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trên cơ chế đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Trong lĩnh vực kiểm soát thông tin kê khai thuế. Các doanh nghiệp luôn cần đảm bảo và tuân thủ sự nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Để cơ quan thuế nắm bắt đước tình hình thay đổi chi tiết. Cũng như có những cập nhật kịp thời tránh các vấn đề tiêu cực trong xã hội.

Các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt đầy đủ các thông tin về về mức phạt. Khi không thực hiện đúng quy định để thực hiện đúng và chuẩn theo những thông tin mà pháp luật quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.