Hỏi đáp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân chi tiết nhất

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, một trong những vấn đề “nóng” của kế toán viên trong giai đoạn hiện tại.Bạn đã hoàn thành quyết toán thuế TNCN chưa? Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn 1 phần giải đáp những thắc mắc trong quá trình quyết toán thuế. Cùng Kế Toán Việt Hưng theo dõi ngay nhé!

Hỏi đáp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân chi tiết nhất

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi trả lương vào ngày 10 của tháng sau. Các khoản tiền thưởng như lương tháng 13, phép năm của năm trước được trả vào tháng 1 của năm sau. Ví dụ lương tháng 1/2022 được trả vào ngày 10/02/2022, chúng tôi kê khai tờ khai thuế TNCN tháng 1/2022 và nộp thuế vào ngày 20/02/2021, tờ khai kê khai sai kỳ tính thuế TNCN các tháng khác cũng như vậy… Hàng năm chúng tôi quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ tháng 1 đến tháng 12 và các khoản thưởng của năm trước được trả vào năm sau. Các khoản thưởng năm 2020 và lương tháng 12/2020 chi trả vào 1/2021 đã quyết toán TNCN năm 2020. Nhờ hướng dẫn giúp chúng tôi điều chỉnh, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 đúng theo quy định. (Mỹ – Đức Hòa, Long An)

==> Trả lời:

Theo quy định pháp luật thuế TNCN tính thuế TNCN căn cứ thời điểm thực nhận. Do vậy, khi cá nhân thực nhận tiền tại thời điểm nào sẽ tính thuế tại thời điểm đó. Theo đó, Công ty anh chị tính thuế tại thời điểm cá nhân thực nhận các khoản lương, thưởng…

Câu hỏi 2: (Công ty TNHH Daeyang – Tân Yên, Bắc Giang)

1. Công ty tôi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động, thì tiền bồi thường có phải là thu nhập chịu thuế không? Do tranh cãi việc này giữa NLĐ và công ty nên công ty viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN cộng cả số tiền này vào TNCT và khấu trừ thuế TNCN của NLĐ, vậy nếu ko phải là TNCT thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân NLĐ có thể được hoàn lại số thuế TNCN đã bị công ty khấu trừ không ạ?

2. Tiền trợ cấp điện thoại được ghi trong HĐLĐ có được loại khỏi TNCT không ạ? 3.Công ty dựa vào điều 4 luật LĐ 2019 là khuyến khích DN giải quyết theo hướng có lợi cho NLĐ, nên công ty vẫn tính số ngày chưa nghỉ phép và chi trả phép năm 2021 cho NLĐ. Vậy số tiền này có tính vào TNCT không ạ?

==> Trả lời:

1. Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và khoản 3 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thì khoản bồi thường thiệt hại do Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật ngoài quy định của Bộ Luật Lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế. Trường hợp khoản này theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động thì được miễn thuế TNCN.

Hỏi đáp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân chi tiết nhất

Trường hợp xác định sai TNCT, cá nhân có thể xác định lại khi quyết toán (có xác nhận cụ thể của Công ty) để quyết toán, hoàn thuế TNCN nếu có.

2. Phần khoán chi điện thoại cao hơn mức quy định của Nhà nước thì tính vào TNCT.

3. Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì nếu người lao động chưa nghỉ phép hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hàng năm được chi trả phép chưa nghỉ thì theo Luật thuế TNCN khoản tiền này có tính vào TNCT.

Câu hỏi 3: Tôi có vẫn đề thắc mắc xin được giải đáp: Tôi đang thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 cho người lao động. Trên phụ lục 05-1/BK – TNCN cột số 22 là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm, tức là điền vào cột này số thuế TNCN của người LĐ trong năm đã khấu trừ và tạm nộp thuế. Tuy nhiên nếu trong năm tạm tính ra số thuế phải nộp của người LĐ (giả sử 5 triệu) nhưng DN chưa khấu trừ và chưa nộp thuế tạm tính này (DN đang nợ thuế) thi khi quyết toán có điền số thuế 5 triệu này vào cột 22 không ạ? (Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại – Hà Đông, Hà Nội)

==> Trả lời:

Chỉ tiêu [22] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm, do đó, theo quy định, các tờ khai QTT năm phải khớp với các tờ khai tháng, quý trong năm, dó đó, tổ chức đã khai tờ khai tháng, quý trong năm thì sẽ khai đầy đủ vào tờ khai quyết toán. Trường hợp khi QTT có thay đổi thì phải khai bổ sung lại các tờ khai, tháng quý trong năm.

Câu hỏi 4: Công ty tôi có trụ sở chính tại Hưng Yên và văn phòng đại diện tại Hà Nội (sau đây gọi là “VPĐD”). VPĐD chỉ phục vụ là địa điểm cho nhân viên ngồi làm việc, không có chức năng kinh doanh, không bổ nhiệm bất kỳ chức danh gì liên quan đến VPĐD, không kê khai nhân sự chuyên trách vụ vụ VPĐD. Các khoản trích theo lương của nhân viên làm việc tại VPĐD vẫn nộp về BHXH Hưng Yên. Theo Căn cứ điều 19, thông tư 80/2021/TT-BTC, thuế TNCN của nhân viên làm việc tại VPĐD ở Hà Nội sẽ nộp về cơ quan thuế Hà Nội hay cơ quan thuế Hưng Yên? (Lê Thị Vân – Hà Nội)

==> Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi NNT đóng trụ sở chính và DN chi trả tập trung cho người lao động làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này thì DN phải:

– Khấu trừ thuế và kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tập trung tại trụ sở chính.

– Lập bảng phân bổ thuế cho các địa phương nơi người lao động làm việc.

– Nộp hồ sơ khai thuế, bảng phân bổ cho CQT quản lý trực tiếp trụ sở chính.

Như vậy, DN chi trả thuế TNCN cho người lao động làm việc tại VPĐD tại Hà Nội thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế Hưng Yên là cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và phân bổ thuế, nộp tiền vào NSNN cho TP Hà Nội nơi có người lao động làm việc tại VPĐD tại Hà Nội.

Câu hỏi 5: DN chúng tôi không có đối tượng nào phải nộp thuế TNCN, xin hỏi TCT công ty chúng tôi cần phải làm báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào ạ? (Cao Thị Bích Hường – Phú Thọ)

==> Trả lời:

Căn cứ Điềm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020: “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đổng trở xuống.”

Theo đó, DN vẫn phải thực hiện kê khai đầy đủ, tổng thu nhập chịu thuế và các chỉ tiêu liên quan trên bảng kê 05/QTT-TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Câu hỏi 6: Tôi hiện ở Hà Nội, có một biệt thự cho chủ đầu tư thuê lại, thanh toán 6 tháng/lần. Hiện có 3 kỳ thanh toán 1/2021, 7/2021, 1/2022. Tôi muốn dc hỗ trợ hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế TNCN online cho các khoản trên. (Phan Huyền – Hà Nội)

==> Trả lời:

Trường hợp anh/chị có biệt thự cho chủ đầu tư thuê lại, thanh toán 6 tháng/lần, thu nhập này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản. Theo quy định tại Luật thuế TNCN, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì từ năm 2015, chỉ có tổ chức, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ kinh doanh không thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN. Anh/chị thực hiện khai thuế điện tử đối với thu nhập từ cho thuê tài sản theo mẫu 01/TTS và phụ lục kèm theo theo quy định trên thuedientu.gdt.gov.vn để khai trực tuyến theo kỳ thanh toán hoặc theo năm.

Câu hỏi 7: Công ty em trả toàn bộ thuế TNCN cho người lao động, thì cuối năm quyết toán thuế TNCN tổng thu nhập chịu thuế trên HTKK được tính như sau: Tổng thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập tính thuế sau quy đổi + các khoản giảm trừ + bảo hiểm XH. Cách tính như trên có đúng không ạ (Nguyễn Thị Hà Giang – Hoài Đức, Hà Nội)

==> Trả lời:

Trường hợp Công ty trả thay toàn bộ tiền thuế TNCN cho người lao động (trả lương không bao gồm thuế), khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Công ty phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế của người lao động đó theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

câu hỏi về cách tính thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 8: Khi DN làm QT TNCN phát hiện số tiền thu nhập chịu thuế trên các tờ khai quý không khớp với số của TK QT TNCN năm, nhưng không làm thay đổi số thuế TNCN phải nộp của cả năm. Vậy Dn có phải nộp lại TK TNCN của quý bị sai ko, khi DN làm lại TK quý bị sai thì trên trang thuedientu lại báo lỗi, không nộp được tài khoản bổ sung TNCN quý 1/2021 (Hoàng Lý Vi Hồng – Tp. Buôn Mê Thuật)

==> Trả lời:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 6 Nghị Định số 126/2020/NĐ-CP thì trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp tờ khai bổ sung.

Câu hỏi 9: Nếu người lao động làm trọn vẹn tại đơn vị A hết năm 2021. Từ 1/1/2022 người lao động chuyển sang làm việc tại đơn vị B (đơn vị B cùng hệ thống với đơn vị A). Thì người lao động sẽ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 tại đơn vị A hay đơn vị B? (BIDV Đông Hải Phòng – Hải Phòng)

==> Trả lời:

Theo quy định tại Mục d.2, Điểm d, Khoản 6, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Theo đó, cá nhân được điều chuyển từ đơn A đến đơn vị B trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới (đơn vị B).

Câu hỏi 10: Doanh nghiệp có ký hợp đồng với tư vấn viên, theo hợp đồng phải trả 70 triệu 1 tháng cho tư vấn viên kia, nhận tiền vào cuối tháng, tôi muốn hỏi khoản phí tư vấn này có phải khấu trừ thuế TNCN hàng tháng không? mức khấu trừ bao nhiêu %? và hết năm doanh nghiệp xuất chứng từ gì để cho Tư vấn viên kia họ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Nếu phải khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì thuế này kê khai vào loại tờ khai nào? (khoản phí tư vấn này hạch toán vào chi phí doanh nghiệp TK642, hạch toán vào chi phí DN TK642 có đúng không ạ? (Công ty ABC Việt Nam – Hưng Yên)

==> Trả lời:

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như tiền dịch vụ, thù lao khác là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tổ chức trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao đồng (theo Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN hàng tháng thì tổ chức kê khai Tờ khai thuế TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Các câu hỏi và lời giải đáp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong bài viết được tham khảo từ Tổng Cục thuế. Tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác về quyết toán thuế và nghiệp vụ cá nhân tại fanpage của chúng tôi nhé. Chúc bạn sớm vượt qua mùa báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Có 2 bình luận

 1. Đỗ quỳnh trang đã viết:

  Dạ em lần đầu làm thuế xin hỏi mn là em đã có giấy quyết toán thuế từ công ty rồi. Thì bây giờ ra cục thuế để lấy tiền hay sao ạ

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

   Trường hợp này thì tờ đó để bạn tự làm quyết toán thuế TNCN cho mình đó bạn.

   Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.