Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020 | Kế toán Việt Hưng

Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020 – Kế toán Việt Hưng cập nhật lịch nộp tờ khai thuế giúp kế toán kịp thời báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, mỗi năm đều có sự dịch chuyển thời gian hạn nộp các loại tờ khai thuế đây như là một điểm nhấn nhắc nhở các bạn dân kế, hãy cùng xem lịch qua bài viết ngay phía dưới đây nhé.

nộp tờ khai thuế
Lịch nộp tờ khai thuế mới nhất | Kế toán Việt Hưng

1. Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020 mới nhất

 Kê khai thuế theo ThángKê khai thuế theo QuýCăn cứ quy định pháp luật
20/1/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có) 
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019 Tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
30/1/2020
 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2019
  
 
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2019 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2020
Tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019 (đối tượng báo cáo theo quý).Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
20/2/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
20/3/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
30/3/2020
 • Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
 • Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
 • Báo Cáo Tài Chính năm 2019
Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

 

Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

 

Báo Cáo Tài Chính năm 2019

Tại điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
20/4/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
04/5/2020

(Nghỉ Lễ  ngày 30/4 đến ngày 04/5 mới đi làm lại)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020(nếu có)  
 
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
 • Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
 • Tại Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC
 • Tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Tại Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015
20/5/2020

 

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
22/6/2020

(Ngày 20/6 vào thứ Bảy, ngày 22/6 mới đi làm)

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
 • Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

 

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
20/7/2020

 

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020
 •  Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)
 •  Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
30/7/2020

 

 
 • Tờ khai thuế GTGT quý II/2020
 • Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có)
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020
Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020 (đối tượng báo cáo theo quý)Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
20/8/2020

 

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020(nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
21/9/2020

(Ngày 20/9 vào Chủ nhật, ngày 21/9 mới đi làm)

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 
 • Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
20/10/2020

 

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020. Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
30/10/2020

 

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC
2/11/2020

 

 
 • Tờ khai thuế GTGT quý III/2020
 • Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có)
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có)
Tại khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
20/11/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020 Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
21/12/2020

(Ngày 20/12 vào Chủ nhật, ngày 21/12 mới đi làm)

 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 Tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
ĐIỂM MỚI:

(1) Kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014 (lịch nộp tờ khai thuế năm 2020)

(2) Kể từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (lịch nộp tờ khai thuế năm 2020).

=> Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

lịch nộp tờ khai thuế năm 2020
Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020

2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.

2. Sổ tay kế toán thuế tháng 3/2020

STTHạn nộpSổ tay kế toán thuế công việc phải làmVăn bản pháp luật
1Trước ngày 03/3Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2020.

Lưu ý: Trường hợp trong tháng 02/2020, nếu không có thay đổi về số lượng người lao động thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo.

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
2Hạn cuối là ngày 20/3Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2020.

(Nếu trong tháng 02/2020 không phát sinh khấu trừ thuế thuế thu nhập cá nhân thì không phải thực hiện kê khai).

Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
3Hạn cuối là ngày 20/3Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02/2020 (áp dụng với đối tượng kê khai theo tháng).Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
4Hạn cuối là ngày 30/3Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (sổ tay kế toán thuế)Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
5Hạn cuối là ngày 30/3Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 (sổ tay kế toán thuế)
6Hạn cuối là ngày 30/3Nộp báo cáo tài chính năm 2019 (sổ tay kế toán thuế)
7Hạn cuối là ngày 20/3Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.

Áp dụng với đối tượng nộp theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (kể cả khi không sử dụng hóa đơn), gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in ((sổ tay kế toán thuế)

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế (sổ tay kế toán thuế)

Khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
8Hạn cuối là ngày 31/3Trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2020.Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
 

9

Hạn cuối là ngày 31/3Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 3/2020.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Trên đây là những cập nhật thông tin về Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020 & sổ tay kế toán thuế nhắc nhở mỗi tháng được Kế toán Việt Hưng đề cập qua bài viết!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.