Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT chính xác

Kê khai bổ sung thuế GTGT – Rất nhiều kế toán mới ra trường hầu như không biết cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT), đến cả những bạn kế toán có nhiều năm kinh nghiệm thì trong quá trình lập tờ khai thuế kế toán không thể tránh khỏi việc bị sai ở một số các chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra kịp thời và kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thì không bị phạt. Vậy kê khai bổ sung thuế GTGT là như thế nào? Trong bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.

kê khai bổ sung thuế gtgt
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT chính xác

1. Nguyên tắc kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT

– Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai

– Tờ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

  + Nguyên tắc chung trong kê khai bổ sung: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ. Sai ở chỉ tiêu nào tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.

  + Các sai sót thường xảy ra như: Kê khai thừa hoặc thiếu hóa đơn đầu ra đầu vào ( đây là trường hợp phổ biến nhất hiện nay). Hay kê khai số tiền, thuế suất, tiền thuế bị sai sót nhầm lẫn, đánh lộn số …

Chú ý: Kể từ ngày 01/01/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BCT thì:

– Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót: phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu (nếu có).

Ví dụ: Quý III/2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Vào ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV/2018. Thì vẫn kê khai bổ sung vào quý hiện tại đang kê khai là Quý III/2019.

– Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót:  không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được miễn là trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

Ví dụ: Quý III/2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Ra ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV/2018. Thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung tại quý xuất hóa đơn là Quý IV/2018

2. Hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT

Ở các thời điểm phát hiện sai sót khác khau với các loại hóa đơn khác nhau sẽ có xác xử lý kê khai khác nhau.

2.1 Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai.

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới (tờ khai lần đầu ), điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Ví dụ: Ngày 26/07/2019 Kế Toán Việt Hưng nộp tờ khai thuế GTGT Quý 2/2019. Nhưng đến ngày 29/07/2019 phát hiện kê khai sai tiền thuế

Giải pháp:Chỉ cần lập lại tờ khai Quý 2/2019 cho đúng rồi nộp lại trước ngày 30/07/2019 ( Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo).

kế toán việt hưng
Hình 1. Đăng nhập hệ thống HTKK

Lưu ý: Chọn như trên hình và nộp lại, không chọn tờ khai bổ sung

kê khai bổ sung thuế gtgt
Hình 2. Chọn kỳ tính thuế

2.2 Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

Sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Vào phần mềm HTKK, click chọn “kỳ kê khai sai” => Chọn tờ khai bổ sung

Lưu ý: Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK, các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung:

Sau đó bấm chọn đồng ý, màn hình sẽ mở ra như sau:

kê khai bổ sung thuế gtgt
Hình 3. Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

 

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên tờ khai điều chỉnh:

Trường hợp 1: Kỳ trước quên không nhập số thuê GTGT òn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại chỉ tiêu 22

Ví dụ: Kế Toán Việt Hưng có tờ khai chính thức quý I/2019 có chỉ tiêu 43 là: 4.000.000đ số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Nhưng vì lý do nào đó (có thể là do cài lại máy tính và phần mềm HTKK đã bị mất dữ liệu) nên tờ khai quý II/2019 không hiện chỉ tiêu 22 là 4.000.000đ

=>Cách xử lý là kê khai bổ sung quý II/2019 ở chỉ tiêu 22 điền thêm là 4.000.000đ -> sau đó ấn “tổng hợp KHBS”

Trường hợp 2: Kê sai hóa đơn đầu vào.

Kê khai điều chỉnh tăng hoặc giam trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25

Ví dụ: Đến ngày 5/8/2019 phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào. Cụ thể là tiền hang bị ghi lộn số dẫn tới tăng 3.000.000đ thuế GTGT: 300.000đ ( đều là hàng chịu thuế 10%) => Thì ở chỉ tiêu 23 các bạn sẽ ghi giảm 3.000.000đ và chỉ tiêu 24 và 25 sẽ ghi giảm 300.000đ.

Trường hợp 3: Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra.

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [29] [30] [31] [32] [33] theo các mức thuế suất trên hóa đơn

Ví dụ: Kế toán Việt Hưng phát hiện kê khai sai 1 tờ hóa đơn đầu ra số 000123 ngày 15/08/2019 số tiền đúng doanh thu chưa VAT là 20.000.000 đồng và thuế VAT  là 2.000.000 đồng nhưng kế toán đã kê khai chưa VAT là 200.000.000 đồng, VAT là 20.000.000 đồng.

=>Giải pháp: Điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại  số liệu kê khai sai thành số liệu kê khai đúng ở các chỉ tiêu [32], [33], cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

[32]: 3.200.000.000 – 180.000.000 = 3.020.000.000đ

[33]:    320.000.000 – 18.000.000 =      302.000.000đ

kê khai bổ sung thuế gtgt
Hình 4. Tờ khai thuế GTGT phương pháp khấu trừ

 

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “Ghi” để phầm mềm tổng hợp dữ liệu.

 

Sẽ hiện lên 1 thống báo đã ghi dữ liệu thành công

kê khai bổ sung thuế gtgt
Hình 5. Thông báo đã ghi dữ liệu thành công

Bước 4: Mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet “KHBS “phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

kê khai bổ sung thuế gtgt

Nếu [40] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp ( không có dấu ngoặc đơn)

– Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính ở phần B (Tính số tiền chậm nộp )

– Ngoài ra không phải kê khai chỉ tiêu [37], [38] ở kỳ thuế phát hiện sai.

Nếu [40] < 0: Giảm tiền thuế GTGT phải nộp ( số tiền nằm trong ngoặc đơn)

– Tức là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế GTGT-> Được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo-> Tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi,

Lưu ý: tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [38] ở kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

Nếu [43] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

Ví dụ: sau khi kê khai bổ sung quý 2/2019 số liệu kê khai điều chỉnh rơi vào trường hợp chỉ tiêu [43] > 0 (3.000.000 >0 )

Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 3.000.000 đồng

Nhập vào chỉ tiêu [38] : 3.000.000 đồng của Quý 3/2019

Nếu [43] < 0: Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

Bước 5: Giải trình: kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS, lý do mà các bạn làm sai    

ktvh
Hình 6. Giải trình lý do

Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế qua mạng điện tử.

Trên đây Kế Toán Việt Hưng đã hướng dẫn chi tiết kê khai bổ sung thuế GTGT. Hy vọng các bạn có thể áp dụng thực tế vào công việc của mình để làm tốt hơn. Các bạn có thể để lại ý kiến của mình bên dưới hoặc cập nhật các thông tư, nghị định mới, kinh nghiệm làm kế toán bằng cách để lại email của mình bên dưới.

Chúc các bạn thành công!

 

 

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

THAM GIA GROUP [ HỎI – ĐÁP ] KẾ TOÁN

 

Hãy tham gia Group để cập nhật những kiến thức KẾ TOÁN – THUẾ mới nhất. Cùng thảo luận – học tập –  giải đáp thắc mắc MIỄN PHÍ.

 

tham gia group