Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm

Kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng – Kê khai sai tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN là đều không tránh khỏi của những bạn đang làm kế toán. Đây cũng là bài toán khó không chỉ với những kế toán mới ra trường, mà ngay cả kế toán có nhiều năm kinh nghiệm cũng thấy hóc búa. Và rất nhiều bạn kế toán đã rất lo sợ vì khi kê khai bổ sung thuế sẽ bị phạt. Vậy khi kế toán phát hiện ra những sai sót trên thì xử lý như thế nào?

kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng
Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm

Trong bài viết ngày hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ tới các bạn 1 chủ đề đang được rất nhiều bạn kế toán quan tâm đó là: “Các bước kê khai thuế bổ sung qua mạng kế toán cần nắm”, giúp dân nhà Kế chúng ta tự tin làm kế toán theo đúng quy định pháp luật.

1. Khi nào phát sinh kê khai bổ sung các loại thuế?

1.1 Kê khai bổ sung với thuế GTGT

– Sau khi hết thời hạn nộp tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai

– Tờ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Chú ý: Kể từ ngày 01/01/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BCT thì:

– Đối với hóa đơn đầu ra kê khai sót: phát hiện thiếu sót ở kỳ nào thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó và phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu (nếu có).

Ví dụ: Quý III/2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Vào ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV/2018. Thì vẫn kê khai bổ sung vào quý hiện tại đang kê khai là Quý III/2019.

– Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót:  không giới hạn thời gian kê khai, nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì vẫn được kê khai bổ sung vào thời điểm nào cũng được miễn là trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

Ví dụ: Quý III/2019 Kế Toán Việt Hưng phát hiện 1 hóa đơn Đầu Ra ngày 28/12/2018 quên chưa kê khai vào quý IV/2018. Thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung tại quý xuất hóa đơn là Quý IV/2018

1.2 Kê khai bổ sung với thuế TNCN

– Đối với tờ khai tạm tính thuế TNCN và Tờ khai quyết toán thuế TNCN khi đã kê khai sai mà kế toán phát hiện ra là đã quá thời hạn kê khai thì kế toán tiến hành kê khai bổ sung trước khi Cơ quan thuế công bố thanh kiểm tra.

1.3 Kê khai bổ sung với thuế TNDN

– Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kê khai sai về chi phí hoặc doanh thu tại thời điểm Quyết toán thuế TNDN và Kế toán phát hiện ra là thời hạn kê khai đã quá hạn thì được quyền kê khai bổ sung của Tờ khi quyết toán thuế TNDN của năm bị kê khai sai tại bất kỳ thời gian nào phát hiện ra miễn sao trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra.

2. Các bước kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng kế toán cần nắm

2.1 Các bước kê khai bổ sung thuế GTGT qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

2.1.1 Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới (tờ khai lần đầu), điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Ví dụ: Ngày 26/07/20xx Kế Toán Việt Hưng nộp tờ khai thuế GTGT Quý 2/20xx. Nhưng đến ngày 29/07/20xx phát hiện kê khai sai tiền thuế

Giải pháp:Chỉ cần lập lại tờ khai Quý 2/20xx cho đúng rồi nộp lại trước ngày 30/07/20xx ( Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo).

Lưu ý: Chọn như trên hình và nộp lại, không chọn tờ khai bổ sung

kê khai thuế bổ sung lần 2 qua mạng
Tờ khai lần đầu

2.1.2 Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

Sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Vào phần mềm HTKK, click chọn “kỳ kê khai sai” => Chọn tờ khai bổ sung

Lưu ý: Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK, các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung:

Sau đó bấm chọn đồng ý, màn hình sẽ mở ra như sau:

kê khai thuế bổ sung lần 2
Màn hình hiển thị “Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT”

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên tờ khai điều chỉnh:

Trường hợp 1: Kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT òn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại chỉ tiêu 22

Ví dụ: Kế Toán Việt Hưng có tờ khai chính thức quý I/2019 có chỉ tiêu 43 là: 4.000.000đ số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Nhưng vì lý do nào đó (có thể là do cài lại máy tính và phần mềm HTKK đã bị mất dữ liệu) nên tờ khai quý II/2019 không hiện chỉ tiêu 22 là 4.000.000đ

=>Cách xử lý là kê khai bổ sung quý II/2019 ở chỉ tiêu 22 điền thêm là 4.000.000đ -> sau đó ấn “tổng hợp KHBS”

Trường hợp 2: Kê sai hóa đơn đầu vào.

Kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25

Ví dụ: Đến ngày 5/8/20xx phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào. Cụ thể là tiền hang bị ghi lộn số dẫn tới tăng 3.000.000đ thuế GTGT: 300.000đ ( đều là hàng chịu thuế 10%) => Thì ở chỉ tiêu 23 các bạn sẽ ghi giảm 3.000.000đ và chỉ tiêu 24 và 25 sẽ ghi giảm 300.000đ.

Trường hợp 3: Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra.

Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [29] [30] [31] [32] [33] theo các mức thuế suất trên hóa đơn

Ví dụ: Kế toán Việt Hưng phát hiện kê khai sai 1 tờ hóa đơn đầu ra số 000123 ngày 15/08/20xx số tiền đúng doanh thu chưa VAT là 20.000.000 đồng và thuế VAT  là 2.000.000 đồng nhưng kế toán đã kê khai chưa VAT là 200.000.000 đồng, VAT là 20.000.000 đồng.

=>Giải pháp: Điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại  số liệu kê khai sai thành số liệu kê khai đúng ở các chỉ tiêu [32], [33], cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

[32]: 3.200.000.000 – 180.000.000 = 3.020.000.000đ

[33]:    320.000.000 – 18.000.000 =    302.000.000đ

kê khai thuế bổ sung lần 2
Điều chỉnh sai số trên tờ khai GTGT

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “Ghi” để phầm mềm tổng hợp dữ liệu

kê khai thuế bổ sung lần 2
Phần mềm tổng hợp dữ liệu

Sẽ hiện lên 1 thống báo đã ghi dữ liệu thành công.

Bước 4: Mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet “KHBS “phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

thuế gtgt
Tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

Nếu [40] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp ( không có dấu ngoặc đơn)

– Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính ở phần B (Tính số tiền chậm nộp )

– Ngoài ra không phải kê khai chỉ tiêu [37], [38] ở kỳ thuế phát hiện sai.

Nếu [40] < 0: Giảm tiền thuế GTGT phải nộp ( số tiền nằm trong ngoặc đơn)

– Tức là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế GTGT-> Được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo-> Tự theo dõi riêng bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì trừ đi,

Lưu ý: tuyệt đối không được cho vào chỉ tiêu [38] ở kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

Nếu [43] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

Ví dụ: sau khi kê khai bổ sung quý 2/2019 số liệu kê khai điều chỉnh rơi vào trường hợp chỉ tiêu [43] > 0 (3.000.000 >0 )

Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 3.000.000 đồng

Nhập vào chỉ tiêu [38] : 3.000.000 đồng của Quý 3/20xx

Nếu [43] < 0: Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ

– Nhập vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

Bước 5: Giải trình: kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS, lý do mà các bạn làm sai    

thuế gtgt
Kết xuất file XML

Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế qua mạng điện tử.

2.2 Các bước kê khai bổ sung thuế TNCN qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

Bước 1: Phải có tờ khai tạm tính thuế TNCN hoặc tờ khai Quyết toán thuế TNCN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai. Quá thời hạn kê khai và kế toán phát hiện ra

thuế gtgt
Tờ khai tạm tính thuế TNCN hoặc tờ khai Quyết toán thuế TNCN bị sai

Bước 2: Tại thời điểm phát hiện ra tờ khai thuế, kê toán tiến hành như sau:

Chọn kỳ kê khai thuế TNCN bị sai

Chọn tờ khai bổ sung tiến hành làm lại và tự tính ra số tiền tiền chậm nộp để nộp

kê khai thuế bổ sung lần 2
Kỳ kê khai thuế TNCN bị sai

Bước 3: Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt (nếu có)

2.3 Các bước kê khai bổ sung thuế TNDN qua mạng | Kê khai thuế bổ sung lần 2

Bước 1: Phải có tờ khai Quyết toán thuế TNDN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai

quyết toán thuế
Tờ khai Quyết toán thuế TNDN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai

Bước 2: Tại thời điểm phát hiện ra tờ khai thuế, kế toán tiến hành như sau:

Chọn năm kê khai thuế TNDN bị sai

Chọn vào mục tờ khai bổ sung và sửa những dữ liệu bị sai thành những dữ liệu đúng, sau đó bấm nút ghi=> Click chọn Tổng hợp KHBS thì số liệu nhảy sang phần KHBS

Bước 3: Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt (nếu có). Nếu nộp dư thì sẽ được bù trừ vào những kỳ nộp thuế TNDN tiếp theo

Lưu ý: các bạn phải ghi lý do vì sao điều chỉnh tại mục Nội dung giải trình và tài liệu đính kèm trong sheet 01/KHBS. Số ngày chậm nộp và Số tiền phạt chậm nộp là do phần mềm HTKK tự tính.

THAM KHẢO: Các Khoá học Kế toán Online tại Việt Hưng

Trên đây là các bước kê khai thuế bổ sung qua mạng kế toán cần nắm rõ. Hy vọng, với bài viết này Kế Toán Việt Hưng đã giúp các bạn nắm rõ được các trường hợp cần phải kê khai bổ sung như thế nào, để tránh phải nộp những khoản chậm nộp không đáng có.

Nắm chắc kiến thức, vững bước với nghề Kế Toán!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959