Danh mục: Thuế thu nhập cá nhân

Chuyên mục Thuế thu nhập cá nhân sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về Thuế thu nhập cá nhân và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan.

Những quy định về thuế thu nhập cá nhân mới

http://lamketoan.vn/

Những quy định về thuế thu nhập cá nhân Những quy định về thuế thu nhập cá nhân mới nhất là gì. Những đối tượng thu là ai. Sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây với những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Thuế thu nhập cá nhân được […]

Thông tư 05/VBHN-BTC văn bản hợp nhất về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 05/VBHN-BTC văn bản hợp nhất về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 05/VBHN-BTC văn bản hợp nhất về thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân được đánh trực tiếp vào tiền lương, tiền công của công dân. Được sử dụng vào nhiều mục đích chung phát triển kinh tế đất nước. Thông tư 05/VBHN-BTC quy định về văn bản hợp nhất về […]

Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017

ủy quyền quyết toán

Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Những trường hợp nào được quy định ủy quyền quyết toán thuế tại điều quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017?. Những đối tượng này sẽ được hưởng những quyền hành gì. Và có nghĩa vụ ra sao khi luật điều lệ […]

Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ thử việc

Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ thử việc

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ thử việc Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế mà mỗi người dân phải trích một phần tiền lương. Hoặc các nguồn thu nhập khác của mình vào ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân đóng một vai trò […]

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương net

creamgetthemoney

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO LƯƠNG NET Với hình thức trả lương mới hiện nay của các doanh nghiệp. Người lao động phải quy đổi lương net này thành số thuế thu nhập cá nhân và tính được trừ vào khi quyết toán thuế TNDN. Hãy cùng tìm hiểu cách tính thuế […]

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

man with money

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Xã hội phát triển càng làm cho người nước ngoài đến sinh sống. Và làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng lên. Điều đó khiến cho những cơ quan có thẩm quyền phải đặt ra những chính sách thuế riêng cho người nước […]

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

conventions mice private transfers and shuttles 9 L 1

Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN. Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế bắt buộc. Mà mỗi người có thu nhập đều phải đóng. Các khoản phụ cấp của bạn cũng được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cũng có một số loại khoản phụ cấp không tính […]

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế tncn

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế. Mà những người có thu nhập phải trích hàng tháng từ tiền lương. Cũng như các nguồn thu  nhập khác. Nhằm mục đích đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đây là một trong những loại thuế […]

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất theo TT 111

nhieu9 1

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017 Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế thông dụng và phổ biến, được áp dụng hầu hết với các đối tượng cá nhân và tổ chức. Thuế được trích trực tiếp từ phần lương, thu nhập của người lao động, nhằm đóng góp vào ngân […]

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92

IMG 06062017 085635 0

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92 Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được tính trên tổng mức thu nhập bao gồm tiền lương và thu nhập khác của cá nhân, tổ chức. Việc trưng thu thuế góp phần đem lại nguồn ngân quỹ cho nhà […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959