Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017

Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những trường hợp nào được quy định ủy quyền quyết toán thuế tại điều quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017?. Những đối tượng này sẽ được hưởng những quyền hành gì. Và có nghĩa vụ ra sao khi luật điều lệ này được ban hành?. Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết ngày hôm nay.

1. Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017

Một số trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017. Theo quy định của khoản 3 điều 21 ngày 15/06/2015 thông tư 92/2015/TT-BTC. quy định ủy quyền quyết toán thuế như sau:

1.1. Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ủy quyền

Khi ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Từ trên 03 tháng trở lên và trên thực tế đang làm việc tại địa điểm đó. Kể cả trường hợp cá nhân đó có thêm thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ. (Không bao gồm trường hợp bảo hiểm hưu trí tự nguyện).

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 – 2017

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp lao động từ 03 tháng trở lên. Và có thu nhập vãng lai tại nơi khác bình quân 1 tháng không quá 10 triệu đồng.

Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy như chia, tách, hợp nhất,…Đồng thời người lao động được lưu động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới được hợp thành. Thì tổ chức mới sẽ có nghĩa vụ thay đổi và quyết định.

Cá nhân ủy quyền theo quyết toán theo biểu mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN kèm thông tư ban hành số 92/2015/TT-BTC. Cùng bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh từ thiện, nhân đạo, khuyến học,… ( nếu có).

Tại điều mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN. Trường hợp với số lượng lớn người lao động ủy quyền. Thì doanh nghiệp đó có thể lập danh sách các cá nhân trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung đồng thời cam kết sự trung thực, chính xác, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức trả thu nhập cá nhân chỉ có quyền hành thay mặt cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương.

1.2. Đối với trường hợp cá nhân có thu nhập tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền công, tiền lương trả trực tiếp cho quyết toán thuế với cơ quan thuế. Thì cá nhân đó phải đảm bảo được ủy quyền cho tổ chức như điều nêu rõ phía trên.

Cá nhân có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỉ lệ 10% quy định không có ủy quyền quyết toán thuế.

Cá nhân không có quyền quyết toán thuế. Nếu như cá nhân đó có thu nhập từ tiền lương và tiền công ký kết lao động trên 03 tháng trở lên và có thu nhập vãng lai nhưng chưa khấu trừ thuế.

Lưu ý khi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2. Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân nếu được ủy quyền. Thì phải có giấy ủy quyền kèm theo. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế 02/UQ-QTT-TNCN được ban hành tại thông tư số 92/2015/TT-BTC. Với mẫu ủy quyền này, bạn click vào ô “ Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thay” để có thể kích hoạt hiệu lực.

Đồng thời, cũng tạo thông tư 92 quy định rất rõ ràng rằng:

Đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Rõ ràng, minh bạch và chính xác thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền. Không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trên đây là toàn bộ các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 -2017 mới nhất hiện nay.

Tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959