Lao động thử việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Thời gian thử việc có thu nhập có phải tính thuế TNCN không và tính như thế nào?. Có được khấu trừ thuế không và căn cứ theo quy định nào?. Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn sẽ  giúp bạn trả lời các câu hỏi này

Lao động thử việc vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Lao động thử việc vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012. Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP. Thì lao động thử việc có phải nộp thuế TNCN. Theo thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25. Khoản 1 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động. Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.
….

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động. (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) Hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên. Thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. ……”

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC nhận thấy

– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động tiếp tục ký hợp đồng dài hạn. Thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần
– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động không tiếp tục ký hợp đồng lao động dài hạn:
+ Khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC: Nếu mỗi lần chi trả cho cá nhân trên 2 triệu đồng thì doanh nghiệp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.
+ Nếu cá nhân làm Bản cam kết 23/CK-TNCN chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân. Sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó. Cá nhân chỉ được làm bản cam kết khi đã có mã số thuế TNCN.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959