Danh mục: Thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục Thuế giá trị gia tăng sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về Thuế giá trị gia tăng và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan.

Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế

http://lamketoan.vn

Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn Tham khảo: Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nội dung bắt buộc […]

Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017

Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2017 Tham khảo: Cách tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng có hợp lý, hợp lệ hay không! Luật 106/2016/QH13 quy đinh Luật thuế GTGT, Quản lý thuế và TTĐB 1. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT. […]

Các trường hợp khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được dùng tiền mặt

http://lamketoan.vn/

Các trường hợp khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được dùng tiền mặt Theo Điểm 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Quy định các trường hợp khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được dùng tiền mặt như sau Tham khảo: Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT Luật 106/2016/QH13 quy […]

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Hoàn thuế GTGT trong thời gian qua đã có những tác động tích cực góp phần làm cho sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Tuy nhiên nó chỉ được phát huy tác dụng khi luật thuế GTGT được sửa đổi một cách căn bản, cần thiết […]

Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm

Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm như thế nào? Thời hạn thanh toán trên hợp đồng kinh tế có ảnh hưởng đến vấn đề khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp hay không?. Vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Nhưng không phải kế […]

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất

Từ ngày 1/1/2014 theo Điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và theo khoản 10 Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể: Hóa đơn chứng từ phải hợp pháp, hợp lệ, hợp […]

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng Viettel

Kê khai thuế qua mạng là việc Doanh nghiệp kê khai thuế trên máy tính của mình, sau đó nộp tờ khai thông qua mạng Internet mà không phải đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho Cơ quan thuế. Việc này giúp các doanh nghiệp giảm được thời gian đến cơ quan thuế […]

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho công ty có 2 hoạt động kinh doanh

Hỏi Tôi có câu hỏi liên quan đến việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mong trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn giúp đỡ. Công ty tôi có 2 hoạt động kinh doanh: chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, do đó tôi phải phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho […]

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Có 2 cách để kê khai thuế GTGT là thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp khấu trừ được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi hơn là phương pháp trực tiếp. Trong bài viết này, trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn  xin giới […]

Ngành nghề nào tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu?

Một câu hỏi rất hay được 1 độc giả tại địa chỉ Email tuyenlinh19**@gmail.com gửi đến cho trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn. Để trả lời câu hỏi này cho bạn. Trước tiên bạn phải biết được một số thông tin cần thiết của thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trong […]