Chi tiết kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 04/GTGT

Kê khai thuế GTGT – Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT ban hành theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính phương pháp kê khai trực tiếp trên doanh thu qua phần mềm HTKK & trực tiếp trên tờ khai cho quý độc giả tham khảo bài viết ngay dưới đây.

 

kê khai thuế gtgt
Chi tiết kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 04/GTGT

1. Cách kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT qua phần mềm HTKK 

Bước 1: Tải & cài đặt phần mềm HTKK cập nhật mới nhất

Tải phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, kê khai thông tin Doanh nghiệp

kê khai thuế gtgt

Bước 2: Thực hiện kê khai thuế

Vào mục Kê khai/ Thuế Giá Trị Gia Tăng/ Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

kê khai thuế

Chọn kỳ tính thuế Tháng hoặc Quý

kế toán

Sau đó chọn Đồng ý, màn hình sẽ hiện mẫu Tờ khai thuế GTGT 04/GTGT

kế toán

Bước 3: Xác định tỷ lệ % tính thuế

kê khai thuế gtgt

Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

thuế gtgt

Cách nhập các chỉ tiêu:

[21] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 1 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
[22] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 2 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
[24] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 3 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
[26] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 4 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
[28] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 5 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa
[21], [22], [24], [26], [28]: Nhập dạng số, có thể âm
[23]= [22] * 1% + Chỉ tiêu [25] = [24] * 5% + Chỉ tiêu [27] = [26] * 3%
[29] =[28] * 2% + Chỉ tiêu [30] = [22] + [24] + [26] + [28] + Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [29]

[31]: Tổng cộng của chỉ tiêu [23], [25], [27], [29]

Khi đó: Tổng doanh thu [32] = [21] + [30]

         Tổng số thuế phải nộp [33] = [31]

Lưu ý:

Trước khi kê khai các bạn phải xác định được hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp bạn chịu thuế suất bao nhiêu % để kê khai cho đúng hàng thuế suất .

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là chỉ quan tâm đến doanh thu ( tức là các bạn xuất bao nhiêu hóa đơn đầu ra  thì phải kê khai bấy nhiêu), không quan tâm đến kê khai hóa đơn đầu vào ( tức là không cần kê khai hóa đơn đầu vào vì không được khấu trừ). Nhưng hóa đơn đầu vào vẫn được hạch toán vào chi phí được trừ

Ví dụ:

Chỉ tiêu [21]: 60.000.000
Chỉ tiêu [24]: 90.000.000

kế toán

Kết luận: Quý 1/2019 Công ty Kế toán Việt Hưng phải nộp số tiền thuế là: 4.500.000
⇒ Hạn nộp Tờ khai + Tiền thuế là: Ngày 30/04/2019

*) Kê khai bổ sung thuế Mẫu 04/GTGT

kế toán

2. Cách kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT qua tờ khai trực tiếp

kê khai thuế gtgt

[04] Tên người nộp thuế: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

[05] Mã số thuế: 0 1 0 6 1 5 4 3 x x x x x x

[06] Địa chỉ: Số 2/2 ngõ 84 đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa

[07] Quận/huyện: quận Đống Đa   [08] Tỉnh/thành phố: Hà Nội 

[09] Điện thoại: 098 868 0223 [10] Fax:……………………..[11] Email: lamketoan.vn@gmail.com

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0%  và không chịu thuế Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT                            [21] [22] [23]
1.1 Nhóm ngành A      
1.2 Nhóm ngành B…      
     
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26]
2.1 Nhóm ngành A      
2.2 Nhóm ngành B…      
…. ….      
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27]=[21]x[24] [28]=[22]x[25] [29]=[23]x[26]
3.1 Nhóm ngành A      
3.2 Nhóm ngành B      
…. ….      
4 Tổng thuế GTGT phải nộp: [30]=[27]x0% [31]=[28]x5% [32]=[29]x10%
4.1 Nhóm ngành A      
4.2 Nhóm ngành B      
….      

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:……….                           

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]:  ……………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

 Ngày ……..tháng……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Chi tiết kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 04/GTGT. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các Khoá học ké toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

 

 

 

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959